Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sakrálne Stavby

Evanjelické kostoly v okrese Bratislava V

PETRŽALKA Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa na ulici Znievska.   RUSOVCE Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v 19.storočí. Nachádza sa na ulici Maďarská. …

Kalvárie v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Kaplnka nepoškvrneného Srdca Ježišovho. Kaplnka nepoškvrneného Srdca Ježišovho bola zriadená spolu s rehoľným domom Sestier Matky Terezy v roku 1997. Jej centrom je kríž na stene za obetným stolom, vedľa ktorého je nápis „Žíznim“. Naľavo sa nachádza 14 zastavení krížovej cesty. Súčasťou kaplnky je jednoduchý svätostánok, priestor slúži aj ako adoračná kaplnka. Nachádza sa na ulici Rovniankova.   PETRŽALKA. Kaplnka s …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bratislava V

ČUNOVO. Kostol svätého Michala, archanjela. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Neskorobarokový jednoloďový farský Kostol svätého Michala, archanjela z 2.polovice 18.storočia, z roku 1783, s cenným interiérom. Stojí na základoch predchádzajúceho kostola. Neexistuje presný údaj o výstavbe a posvätení prvého kostola. Vo farskej kópii záznamu z roku 1704 sú zaujímavé údaje o živote farnosti. Píše sa v ňom o prvom farárovi v r …

Synagógy v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Zvonice v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o zvoniciach v okrese. …

TOPlist