Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava V

Poloha:  Leží v južnej časti Bratislavského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Má najväčší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  94,2 km2

Počet obyvateľov:  110 942  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 1 176,89 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvoria 4 mestské časti.

Hranice územia:  Juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Rakúskom a južnú s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Senec, na severovýchode s okresom Bratislava II, na severe s okresom Bratislava I a na severozápade s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina celkom Podunajská rovina.

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Územie okresu tvoria 4 mestské časti.

» Zaujímavosti

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o hroboch, náhrobníkoch a pohrebných kaplnkách v okrese. …

Jarovce

POLOHA. Mestská časť leží v centrálnej časti okresu na pravom brehu Dunaja.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1208. V 15.storočí sa uvádza jej nemecký názov Jahrendorf, ale už v 16.storočí sa obec nazývala Chorvátske Jarovce (Kroatischer Jahrendorf), čo súviselo s mohutnou chorvátskou kolonizáciou tejto oblasti. Od 17.storočia obec patrila rodine Esterháziovcov a na sklonku 18.storočia mala vyše 50 …

Jaskyne v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kalvárie v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Kaplnka nepoškvrneného Srdca Ježišovho. Kaplnka nepoškvrneného Srdca Ježišovho bola zriadená spolu s rehoľným domom Sestier Matky Terezy v roku 1997. Jej centrom je kríž na stene za obetným stolom, vedľa ktorého je nápis „Žíznim“. Naľavo sa nachádza 14 zastavení krížovej cesty. Súčasťou kaplnky je jednoduchý svätostánok, priestor slúži aj ako adoračná kaplnka. Nachádza sa na ulici Rovniankova.   PETRŽALKA. Kaplnka s …

Kaštiele v okrese Bratislava V

ČUNOVO Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1984. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Neskorobarokový kaštieľ rodiny Sapáry a Lóňai z konca 18.storočia, z rokov 1765-1770. Upravovaný bol okolo roku 1800 a v rokoch 1985-1990. Je to solitérna chodbová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, trojtraktovou dispozíciou, je jednopodlažná s pivnicou. Budova č.218 stojí na južnom okraji mestskej časti pri hlavn …

Kríže v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese.   …

Kúpele v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Ľudová architektúra v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o ľudovej architektúre v okrese. …

TOPlist