Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava V

Poloha:  Leží v južnej časti Bratislavského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Má najväčší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  94,2 km2

Počet obyvateľov:  110 942  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 1 176,89 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvoria 4 mestské časti.

Hranice územia:  Juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Rakúskom a južnú s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Senec, na severovýchode s okresom Bratislava II, na severe s okresom Bratislava I a na severozápade s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina celkom Podunajská rovina.

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Územie okresu tvoria 4 mestské časti.

» Zaujímavosti

Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava V

PR DUNAJSKÉ OSTROVY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2002. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2007. Rozloha je 2.197.100m2. Ochrana biotopu lužného lesa a biotopu mokradí ako aj typického rázu lužnej krajiny. Výskyt mnohých živočíšnych druhov, hlavne avifauny. Jadro biocentra nadregionálneho významu a významná genofondová plocha. Prírodná rezervácia …

Mestské turistické okruhy v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o miestnych turistických chodníkoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Bratislava V

  MÚZEUM MESTA BRATISLAVY. Antická Gerulata v Rusovciach. Čiastočne zastrešená a čiastočne odkrytá expozícia Múzea mesta Bratislavy na Gerulatskej ulici v Rusovciach. Nachádza sa asi 100m za Kostolom svätej Márie Magdalény a predstavuje kamenný castell, veliteľské jadro rozsiahlejšieho drevozemného vojenského tábora s civilnou osadou a pohrebiskami. Je archeologickým múzeom v prírode. Gerulata je najvýznamnejšou stavebnou pamia …

Náučné chodníky v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o náučných chodníkoch v okrese. …

Pamätné izby v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o pamätných izbách v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Pamätná tabuľa mosta sovietskej armády. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Na Tyršovom nábreží sa nachádzala pamätná tabuľa pilótového mosta sovietskej armády, ktorú niekto odcudzil. Pamätná tabuľa bola osadená v roku 1960 a jej autorkou bola E. Maxonová-Čierniková. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Míľnik Sovietskej armády. Pomník Sovietskej armády sa nachádza na Rusovskej ceste.   PETRŽALKA. Pomník J. Kráľa. Pamiatkový objekt NKP Mestský park s areálom vyhlásený v roku 1963. Pomník so sochou básnika Janka Kráľa /1822-1876/ bol odhalený 27.9.1964. Autormi sú Fraňo Gibala a Ing. arch. Štefan Imrich. Socha z bieleho mramoru stojí v Sade Janka Kráľa v strede Mestského parku.   PETRŽALKA. Pomník obet …

Pamiatkové územia v okrese Bratislava V

PAMIATKOVÁ ZÓNA BRATISLAVA - RUSOVCE Územie mestskej časti bolo 19.9.1990 vyhlásené za pamiatkovú zónu vidieckeho typu. …

TOPlist