Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava V

Poloha:  Leží v južnej časti Bratislavského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Má najväčší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  94,2 km2

Počet obyvateľov:  110 942  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 1 176,89 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvoria 4 mestské časti.

Hranice územia:  Juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Rakúskom a južnú s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Senec, na severovýchode s okresom Bratislava II, na severe s okresom Bratislava I a na severozápade s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina celkom Podunajská rovina.

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Územie okresu tvoria 4 mestské časti.

» Zaujímavosti

Parky v okrese Bratislava V

JAROVCE. Bažantnica. Národná kultúrna pamiatka Bažantnica vyhlásená v roku 1992. Nachádza sa severozápadne od mestskej časti. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Bažantnica. Baroková bažantnica s historickou zeleňou z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v 19.storočí, po roku 1947 a v roku 1950. Má polygonálny pôdorys. Cestný most. (Pozri Dopravné a športové stavby v okrese Bratislava V).   PETRŽALKA. Sad Janka Kr …

Petržalka

POLOHA. Mestská časť leží v severnej časti okresu na pravom brehu Dunaja.   HISTÓRIA. Územie obce bolo osídlené už v praveku ale prvá písomná zmienka o území obce je v listine z roku 1225. Stála tu pohraničná strážna osada osídlená Pečenehmi. Obec vznikla v 16.storočí. Neskôr sa tu spomínajú nemecké obce Flazendorf a v 17.storočí Engerau (Andorf, Ungerau, Ligetfalu). Engerau sa stal základom neskoršej Petržalky. V roku …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Bratislava V

Územie okresu zasahuje celok Podunajská rovina.   PODUNAJSKÁ ROVINA Geomorfologický celok oblasti Podunajská nížina. Rozloha 3.489km2. Je to rovinný krajinný celok v juhozápadnej časti Podunajskej nížiny. Na severozápade susedí s Malými Karpatmi, na severe a východe s Podunajskou pahorkatinou, na juhu a juhozápade s Maďarskom a Rakúskom. Monotónny rovinatý povrch s malými výškovými rozdielmi (nadmorská výška 110-130m) tvoria r …

Predajne v okrese Bratislava V

BAVP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prirodzené vodné plochy v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Relax v okrese Bratislava V

BAVR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bratislava V

ČUNOVO. Kostol svätého Michala, archanjela. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Neskorobarokový jednoloďový farský Kostol svätého Michala, archanjela z 2.polovice 18.storočia, z roku 1783, s cenným interiérom. Stojí na základoch predchádzajúceho kostola. Neexistuje presný údaj o výstavbe a posvätení prvého kostola. Vo farskej kópii záznamu z roku 1704 sú zaujímavé údaje o živote farnosti. Píše sa v ňom o prvom farárovi v r …

Rozhľadne v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o rozhľadniach v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Veža s helmicou. Pamiatkový objekt NKP Mestský park s areálom vyhlásený v roku 1963. Fragment gotickej veže františkánskeho kostola z 15.storočia s polygonálnym pôdorysom sa nachádza v Sade Janka Kráľa. Je to poškodená gotická kamenná vežička z františkánskeho kostola, ktorá sem bola premiestnená v roku 1897. Upravovaná bola začiatkom 20.storočia. V parku sa nachádza aj pomník Janka Kráľa so sochou.   RUSOVCE. Dom …

Rusovce

POLOHA. Mestská časť leží v južnej časti okresu na pravom brehu Dunaja.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1208 keď tu stál vodný hrad. V 13.storočí tu boli usídlení príslušníci panovníkovej telesnej gardy ruského pôvodu a preto sídlo dostalo názov Rusovce (maďarsky Oroszvár, čo znamená ruský hrad). Obyvateľstvo sa živilo predovšetkým poľnohospodárstvom a rybolovom. V 16.storočí sa tu usadili Chorváti, kt …

TOPlist