Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava V

Poloha:  Leží v južnej časti Bratislavského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Má najväčší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  94,2 km2

Počet obyvateľov:  110 942  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 1 176,89 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvoria 4 mestské časti.

Hranice územia:  Juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Rakúskom a južnú s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Senec, na severovýchode s okresom Bratislava II, na severe s okresom Bratislava I a na severozápade s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina celkom Podunajská rovina.

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Územie okresu tvoria 4 mestské časti.

» Zaujímavosti

Sídliská v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Skanzeny v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

Sochy a busty v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o sochách a bustách v okrese.   …

Šport v okrese Bratislava V

BAVŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Bratislava V

BAVS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Synagógy v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Ubytovanie v okrese Bratislava V

BAVU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Bratislava V

VODNÉ DIELO GABČÍKOVO Časté vylievanie vôd Dunaja na územie pod Bratislavou a rozsiahle meandrovanie značne obmedzovalo jeho poľnohospodárske využívanie a rozvoj sídlisk. Preto už od roku 1235 sú dokladované úpravy toku Dunaja. Najprv prepichmi ramien a potom budovaním ochranných hrádzí. K budovaniu súvislej ochrannej hrádze dochádza ale až koncom 19.storočia. Vtedy vznikli vodné družstvá, ktorých úlohou bolo dobudovať súvislú ochran …

TOPlist