Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava V

Poloha:  Leží v južnej časti Bratislavského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Má najväčší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  94,2 km2

Počet obyvateľov:  110 942  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 1 176,89 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvoria 4 mestské časti.

Hranice územia:  Juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Rakúskom a južnú s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Senec, na severovýchode s okresom Bratislava II, na severe s okresom Bratislava I a na severozápade s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina celkom Podunajská rovina.

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Územie okresu tvoria 4 mestské časti.

» Zaujímavosti

Územia európskeho významu v okrese Bratislava V

BRATISLAVSKÉ LUHY /SKUEV0064/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 668,23ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovojaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nižinné až hor …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Bratislava V

CHKO DUNAJSKÉ LUHY Vyhlásená bola 3.3.1998. Rozloha 12.284,4609ha. Slovensko-maďarský úsek Dunaja s rozsiahlou sústavou riečnych ramien predstavuje v stredoeurópskych podmienkach výnimočné prírodné prostredie. Vyznačuje sa bohatosťou vodných, mokraďných a lesných ekosystémov s vysokou druhovou rozmanitosťou. Dunaj je medzinárodne významným biokoridorom, ktorým pravidelne sezónne migrujú početné druhy vtákov, rýb a iných živočíchov. I …

Vodná turistika v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodopády v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Vodárenská veža. Pamiatkový objekt NKP Divadlo s areálom vyhlásený v roku 2004. Solitérna vodárenská veža so štvorcovým pôdorysom a jednopriestorovou dispozíciou, vysoká päť podlaží. Bola postavená okolo roku 1899 v historizujúcom štýle. Stojí v areáli Divadla Aréna pri dome obsluhy na Viedenskej ceste 8 v Sade Janka Kráľa.   …

Významné stromy v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Zvonice v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o zvoniciach v okrese. …

TOPlist