Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Malacky

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Bratislavského kraja. Je najsevernejším a najzápadnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Na území okresu sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  949,6 km2

Počet obyvateľov:  73 985  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  77,40 ob./km2

Okresné mesto:  Malacky

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Rakúskom. Na severe a severovýchode hraničí s Trnavským krajom, na juhovýchode s okresom Pezinok a na juhu s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu a juhovýchodu Fatransko-tatranská oblasť a zo severu a severozápadu oblasť Záhorská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Záhorská nížina je to celok Borská nížina (podcelky Bor, Dolnomoravská niva, Novoveská plošina, Podmalokarpatská zníženina a Záhorské pláňavy).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:

Na území okresu ležia 2 mestá, 23 obcí a 1 vojenský obvod.

Vojenský obvod Záhorie bol zriadený v roku 1950 (od roku 1918 boli na jeho území vojenské lesy a majetky). Skladá sa z výcvikových priestorov Kuchyňa, Turecký vrch a Záhorie.

» Zaujímavosti

Borinka

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Malých Karpatoch. Leží na brehoch Stupavského potoka južne od okresného mesta. K obci patrí i osada Medené hámre.   HISTÓRIA. Obec sa pôvodne volala Pajštún ako hrad, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1273. V roku 1314 sa prvýkrát spomína samotná obec. Osada je písomne doložená z roku 1273 a patrila hradu Pajštún. Obyvatelia sa okrem poľnohospodárstva zaoberali pálením dreveného uhlia …

Chránené stromy v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Cintoríny v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Malacky

STUPAVA. Pranier. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový štvorboký kamenný pranier, stĺp hanby, z roku 1766 stojí na Námestí svätej Trojice pred oplotením kaštieľa.   VEĽKÉ LEVÁRE. Pranier. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový pranier, stĺp hanby, z pálenej tehly so štvorcovým pôdorysom zo začiatku 18.storočia sa nachádza na ulici SNP pred kostolom. …

Evanjelické kostoly v okrese Malacky

VEĽKÉ LEVÁRE Evanjelický tolerančný kostol postavený v klasicistickom slohu v rokoch 1783-1791. Obnovený bol v roku 1825. …

Gajary

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Borskej nížine. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1377. V roku 1667 získala jarmočné práva a vyvíjala sa ako zemepanské mestečko, ktoré patrilo plaveckému panstvu. Začiatkom 18.storočia bola obec vyplienená.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Je to významná archeologická od najstarších čias. Neolitické sídliskové nálezy vol …

Galérie v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o galériách v okrese. …

Historické budovy v okrese Malacky

JABLONOVÉ. Fara. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Budova pamätnej fary č.20 bola postavená začiatkom 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1843. Pamätná je pobytom kňaza J. Galbavého /1800-1884/, ktorý po vydaní zatykača v roku 1848 na fare ukrýval Ľudovíta Štúra. Stavba má pôdorys v tvare L, je jednopodlažná.   KOSTOLIŠTE. Pamätný dom. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1974 …

TOPlist