Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Borinka

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Malých Karpatoch. Leží na brehoch Stupavského potoka južne od okresného mesta. K obci patrí i osada Medené hámre.   HISTÓRIA. Obec sa pôvodne volala Pajštún ako hrad, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1273. V roku 1314 sa prvýkrát spomína samotná obec. Osada je písomne doložená z roku 1273 a patrila hradu Pajštún. Obyvatelia sa okrem poľnohospodárstva zaoberali pálením dreveného uhlia …

Cintoríny v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Malacky

STUPAVA. Pranier. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový štvorboký kamenný pranier, stĺp hanby, z roku 1766 stojí na Námestí svätej Trojice pred oplotením kaštieľa.   VEĽKÉ LEVÁRE. Pranier. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový pranier, stĺp hanby, z pálenej tehly so štvorcovým pôdorysom zo začiatku 18.storočia sa nachádza na ulici SNP pred kostolom. …

Evanjelické kostoly v okrese Malacky

VEĽKÉ LEVÁRE Evanjelický tolerančný kostol postavený v klasicistickom slohu v rokoch 1783-1791. Obnovený bol v roku 1825. …

Gajary

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Borskej nížine. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1377. V roku 1667 získala jarmočné práva a vyvíjala sa ako zemepanské mestečko, ktoré patrilo plaveckému panstvu. Začiatkom 18.storočia bola obec vyplienená.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Je to významná archeologická od najstarších čias. Neolitické sídliskové nálezy vol …

Galérie v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o galériách v okrese. …

Historické budovy v okrese Malacky

JABLONOVÉ. Fara. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Budova pamätnej fary č.20 bola postavená začiatkom 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1843. Pamätná je pobytom kňaza J. Galbavého /1800-1884/, ktorý po vydaní zatykača v roku 1848 na fare ukrýval Ľudovíta Štúra. Stavba má pôdorys v tvare L, je jednopodlažná.   KOSTOLIŠTE. Pamätný dom. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1974 …

Hradiská v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Malacky

DRAČÍ HRÁDOK Nachádza sa na východnom cípe vrchu Kozlisko /537,4m/ v juhozápadnej časti Malých Karpát juhovýchodne od obce Borinka vo výške 370m. Zrúcaniny stredovekej strážnej veže postavenej pravdepodobne na základe kráľovskej iniciatívy v 13.storočí, keď sa majiteľmi dovtedajšieho kráľovského hradu Pajštún stali grófi zo Svätého Jura a z Pezinka. Stála údajne na mieste bývalého strážneho objektu z čias rímskych. Kráľovský pôvod tiež …

TOPlist