Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Malacky

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Bratislavského kraja. Je najsevernejším a najzápadnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Na území okresu sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  949,6 km2

Počet obyvateľov:  73 985  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  77,40 ob./km2

Okresné mesto:  Malacky

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Rakúskom. Na severe a severovýchode hraničí s Trnavským krajom, na juhovýchode s okresom Pezinok a na juhu s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu a juhovýchodu Fatransko-tatranská oblasť a zo severu a severozápadu oblasť Záhorská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Záhorská nížina je to celok Borská nížina (podcelky Bor, Dolnomoravská niva, Novoveská plošina, Podmalokarpatská zníženina a Záhorské pláňavy).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:

Na území okresu ležia 2 mestá, 23 obcí a 1 vojenský obvod.

Vojenský obvod Záhorie bol zriadený v roku 1950 (od roku 1918 boli na jeho území vojenské lesy a majetky). Skladá sa z výcvikových priestorov Kuchyňa, Turecký vrch a Záhorie.

» Zaujímavosti

Hradiská v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Malacky

DRAČÍ HRÁDOK Nachádza sa na východnom cípe vrchu Kozlisko /537,4m/ v juhozápadnej časti Malých Karpát juhovýchodne od obce Borinka vo výške 370m. Zrúcaniny stredovekej strážnej veže postavenej pravdepodobne na základe kráľovskej iniciatívy v 13.storočí, keď sa majiteľmi dovtedajšieho kráľovského hradu Pajštún stali grófi zo Svätého Jura a z Pezinka. Stála údajne na mieste bývalého strážneho objektu z čias rímskych. Kráľovský pôvod tiež …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Malacky

SOLOŠNICA. Náhrobné tabule. V obci sa zachovali dve renesančné náhrobné tabule.   VEĽKÉ LEVÁRE. Súbor náhrobníkov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2005. Súbor kamenných náhrobníkov I-XIV sa nachádza v areáli obecného úradu na ulici Štefánikova. Súbor kamenných náhrobníkov XV-XIX sa nachádza v Habánskom dvore pri dome č.69 v záhrade habánskej kaplnky v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Náhrobníky XV-XIX …

Jablonové

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu na styku Malých Karpát a Borskej nížiny. Leží na Rudnianskom potoku juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka je z roku 1206. Pôvodne patrila svätojurskému panstvu, od 16.storočia panstvu Plavec-Malacky. V roku 1708 počas Rákociho povstania bola vypálená kurucmi. HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v dobe veľkomoravskej.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A …

Jakubov

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Borskej nížine. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka pochádza z roku 1460. Patrila plaveckému panstvu. V rokoch 1703-1711 vyhorela a dočasne spustla.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Jaskyne v okrese Malacky

ANANÁSOVÁ JASKYŇA Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 64m, hĺbkou 27m a občasným vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.   BIVAKOVÁ JASKYŇA (JASKYŇA Č.4) Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Plaveckom predhorí v nadmorskej výške 380m v katastri obce Plavecké Podhradie.   BLUSKOVA JAS …

Kalvárie v okrese Malacky

MARIANKA. Krížová cesta. Na svahu pri ceste k Zázračnej studni sa nachádza Krížová cesta, na ktorej stojí 14 kaplniek postavených v rokoch 1930-1936.   PERNEK Kalvária z roku 1803. …

Kaplnky v okrese Malacky

BORINKA   BORINKA. Alkušov mlyn.   BORINKA. Kaplnka svätého Michala, archanjela. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická banícka Kaplnka svätého Michala, archanjela s obdĺžnikovým pôdorysom z roku 1743 stojí v doline Prepadlá v časti Vačková, Medené Hámre.   GAJARY   JABLONOVÉ. Kaplnka Najsvätejšej Trojice.   KOSTOLIŠTE. Kaplnka Panny Márie Fatimskej.   KUCHYŇA. Cintorí …

Kaštiele v okrese Malacky

KUCHYŇA. Vývrat. Kaštieľ poľovnícky. Kaštieľ bol postavený v polovici 19.storočia.   MALACKY. Pálfiovský kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Pôvodne renesančný kaštieľ bol postavený v rokoch 1634-1648. Bol barokovo upravený. Klasicisticky upravený bol v roku 1808. Upravovaný bol v rokoch 1664-1665, v 1.tretine 18.storočia, v 1.tretin …

Kostolište

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Borskej nížine. Leží na riečke Ježovka severozápadne od okresného mesta. Obec leží na starej obchodnej ceste do Bratislavy.   HISTÓRIA. Prvé zmienky o obci pochádzajú z rokov 1206 a 1271. Obec patrila plaveckému panstvu. V roku 1820 vypukla v obci roľnícka vzbura.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Rímsko-barbarské sídlisko.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJS …

TOPlist