Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Malacky

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Bratislavského kraja. Je najsevernejším a najzápadnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Na území okresu sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  949,6 km2

Počet obyvateľov:  73 985  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  77,40 ob./km2

Okresné mesto:  Malacky

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Rakúskom. Na severe a severovýchode hraničí s Trnavským krajom, na juhovýchode s okresom Pezinok a na juhu s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu a juhovýchodu Fatransko-tatranská oblasť a zo severu a severozápadu oblasť Záhorská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Záhorská nížina je to celok Borská nížina (podcelky Bor, Dolnomoravská niva, Novoveská plošina, Podmalokarpatská zníženina a Záhorské pláňavy).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:

Na území okresu ležia 2 mestá, 23 obcí a 1 vojenský obvod.

Vojenský obvod Záhorie bol zriadený v roku 1950 (od roku 1918 boli na jeho území vojenské lesy a majetky). Skladá sa z výcvikových priestorov Kuchyňa, Turecký vrch a Záhorie.

» Zaujímavosti

Kríže v okrese Malacky

LÁB Na cintoríne sa zachovali ľudové vyrezávané kríže. …

Kuchyňa

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu na styku Malých Karpát a Borskej nížiny. Leží na brehoch rieky Malina východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1206. Patrila Bratislavskému hradu, od 13.storočia svätojurským grófom a od 16.storočia panstvu Plavec-Malacky. V 18. a 19.storočí tu prekvitala džbánkarská výroba.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ …

Kúpele v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Láb

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Borskej nížine. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1206. Pôvodne patrila plaveckému panstvu, neskôr panstvu stupavskému. V 16.storočí bola kolonizovaná Chorvátmi.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Archeologické náleziská, sídlisko z doby veľkomoravskej.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   …

Lozorno

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Borskej nížine. Leží na Suchom potoku južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé zmienky o obci sú z rokov 1438 a 1589. Obec patrila hradu Pajštún, neskôr panstvu Stupava. V polovici 16.storočia bola obec kolonizovaná Chorvátmi, ktorí utekali pred Turkami. Obyvatelia boli chýrni obchodníci, ktorí tovar predávali často až vo Viedni.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   …

Ľudová architektúra v okrese Malacky

LÁB Významná národopisná lokalita. Zachovali sa tu hlinené domy, ktorých interiéry boli v minulosti maľované a potláčané ručne zhotovenými razidlami a papierovými formami. Známe bolo výšivkárstvo a rezbárstvo.   LOZORNO Interiéry domov sa v minulosti zdobili nástennou maľbou.   PLAVECKÝ MIKULÁŠ Z konca 19.a začiatku 20.storočia pochádzajú hlinené domy s maštaľou a murovaným štítom pod spoločnou sedlovou strechou z t …

Malacky

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Borskej nížine. Leží na brehoch riečky Malina.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1206. V roku 1231 patrili Malacky hradu Plavec. Od roku 1573 sú poddanským zemepanským mestečkom s trhovým a jarmočným právom. Od roku 1624 je tu sídlo panstva Plavec-Malacky. V roku 1808 značná časť mesta vyhorela. V rokoch 1818-1820 v meste prebiehali roľnícke nepokoje. V 19.storočí …

Malé Leváre

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Dolnomoravskom úvale. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1378. Patrila plaveckému panstvu. V 16.storočí bola kolonizovaná habánmi. V obci boli habánski hrnčiari, ktorých spoločný dvor bol zrušený v roku 1742. V roku 1820 prebehli v obci roľnícke nepokoje.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Poklad medených predm …

Maloplošné chránené územia v okrese Malacky

NPR ABROD Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Senica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 920.000m2. Ochrana zachovaných slatinných a močaristých biocenóz Borskej nížiny s výskytom zriedkavých druhov flóry ako aj vodnej avifauny. …

Marianka

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu na styku Malých Karpát a Borskej nížiny. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1367. Od 14.storočia patrila kláštoru paulínov a bola sídlom generála rehole a strediskom paulínov v Uhorsku v 16. a 17.storočí. Od 17.storočia sa stala pútnickým miestom. V 2.polovici 17.storočia obec niekoľkokrát spustošili Turci. V 18.storočí bola postupne obn …

TOPlist