Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Malacky

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Bratislavského kraja. Je najsevernejším a najzápadnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Na území okresu sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  949,6 km2

Počet obyvateľov:  73 985  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  77,40 ob./km2

Okresné mesto:  Malacky

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Rakúskom. Na severe a severovýchode hraničí s Trnavským krajom, na juhovýchode s okresom Pezinok a na juhu s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu a juhovýchodu Fatransko-tatranská oblasť a zo severu a severozápadu oblasť Záhorská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Záhorská nížina je to celok Borská nížina (podcelky Bor, Dolnomoravská niva, Novoveská plošina, Podmalokarpatská zníženina a Záhorské pláňavy).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:

Na území okresu ležia 2 mestá, 23 obcí a 1 vojenský obvod.

Vojenský obvod Záhorie bol zriadený v roku 1950 (od roku 1918 boli na jeho území vojenské lesy a majetky). Skladá sa z výcvikových priestorov Kuchyňa, Turecký vrch a Záhorie.

» Zaujímavosti

Mestské turistické okruhy v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Malacky

MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA Je súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a spája najpozoruhodnejšie miesta malokarpatského regiónu, ktoré sú príťažlivé z hľadiska spoznávania miest s tradíciou pestovania a spracovania viniča, výrobou vína a zvyklosťami spojenými s touto činnosťou. Atraktívne sú návštevy múzeí, vinoték, či vínnych pivníc, spojené s ochutnávkou vína a miestnych špecialít. Na Slovensku je 6 vinohradníckych oblastí …

Mohyly a mohylníky v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Malacky

  MALOKARPATSKÉ MÚZEUM V PEZINKU. Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave. Múzeum bolo otvorené v roku 1968. Džbánkárska a keramikárska výroba sa v Stupave rozšírila na začiatku 18.storočia a dodnes sa nerozlučne spája s menom Ferdiša Kostku /1878-1951/, ktorý tu žil a pracoval. Múzeum sa nachádza v dvoch objektoch, v trojpriestorovom dome kde sa tento významný slovenský džbánkar a keramikár narodil, žil a pracoval a z budovy nazývanej " …

Náučné chodníky v okrese Malacky

NÁUČNÝ CHODNÍK NIVOU MORAVY Líniový, samoobslužný, obojsmerný, letný aj zimný náučný chodník s prírodovedným, ochranárskym a kultúrno-historickým zameraním. Prechádza CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty a CHA Devínske alúvium Moravy, NPR Horný les a NPR Abrod. Chodník je vhodný pre peších i cykloturistov. Nadväzuje na okolitú sieť turisticky značených chodníkov a cyklotrás. Chodník je nenáročný, iba z hľadiska dĺžky je náročný. Trasa cho …

Pamätné izby v okrese Malacky

  KOSTOLIŠTE. Pamätná izba Martina Benku. Exponáty v pamätnej izbe prezentujú život a umeleckú činnosť tohto významného slovenského umelca. Pamätná izba sa nachádza v budove Spoločenského domu.   …

Pamätné tabule v okrese Malacky

JABLONOVÉ. Pamätná tabuľa Ľ. Štúra. Rímsko-katolícky kňaz Ján Galbavý /1800-1884/ pôsobil v obci ako farár od roku 1838 až do svojej smrti. Pochovaný je na cintoríne v obci v spoločnej kňazskej hrobke. Keď uhorské úrady vydali zatykač na Ľudovíta Štúra, zachránil sa útekom z Modry a v noci z 28. na 29.5.1848 s pomocou modranského horára Jána Veštíka prešiel cez Malé Karpaty do Jablonového na faru k priateľovi J. Galbavému. Ten potom vy …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Malacky

BORINKA. Úboč.   BORINKA. Včelín 1.   BORINKA. Včelín 2.   GAJARY   KOSTOLIŠTE   KUCHYŇA 1   KUCHYŇA 2   KUCHYŇA 3   KUCHYŇA. Čermák.   LÁB   LOZORNO. Rusniaky.   MALACKY. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka Pomník vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na križovatke ulíc Radlinského a Zámocká severovýchodne od františkánskeho kostola. Tvoria ju viaceré pamia …

Pamiatkové územia v okrese Malacky

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA VEĽKÉ LEVÁRE V obci bola 21.1.1981 vyhlásená pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva. V roku 2015 sa na území pamiatkovej rezervácie nachádzalo 25 kultúrnych pamiatok. Tzv. Habánsky dvor tvoria viacpodlažné stavby vybudované v 17.-19.storočí. Patrí medzi najstaršie pamiatky ľudovej architektúry na Slovensku. Je situovaný v juhozápadnej časti obce smerom na Malé Leváre. Stavby boli postavené okolo štvorcového n …

Parky v okrese Malacky

BRATISLAVSKÝ LESNÝ PARK Je to komplex prevažne listnatých lesov s rekreačnou funkciou o rozlohe 17.056ha. Zahŕňa lesy v južnej časti Malých Karpát od Devína po Stupavu, Košarisko, Limbach a lužné lesy po oboch stranách Dunaja od sútoku s Moravou po Čunovo. Karpatská časť Bratislavského lesného parku je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Najvyšším vrchom parku je Malý Javorník /583,7m/. Stojí na ňom meteorologická stanica. Na území Bratislav …

TOPlist