Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Malacky

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Bratislavského kraja. Je najsevernejším a najzápadnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Na území okresu sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  949,6 km2

Počet obyvateľov:  73 985  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  77,40 ob./km2

Okresné mesto:  Malacky

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Rakúskom. Na severe a severovýchode hraničí s Trnavským krajom, na juhovýchode s okresom Pezinok a na juhu s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu a juhovýchodu Fatransko-tatranská oblasť a zo severu a severozápadu oblasť Záhorská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Záhorská nížina je to celok Borská nížina (podcelky Bor, Dolnomoravská niva, Novoveská plošina, Podmalokarpatská zníženina a Záhorské pláňavy).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:

Na území okresu ležia 2 mestá, 23 obcí a 1 vojenský obvod.

Vojenský obvod Záhorie bol zriadený v roku 1950 (od roku 1918 boli na jeho území vojenské lesy a majetky). Skladá sa z výcvikových priestorov Kuchyňa, Turecký vrch a Záhorie.

» Zaujímavosti

Pernek

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu na styku Malých Karpát a Borskej nížiny. Leží na brehoch Perneckého potoka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienky o obci pochádzajú z rokov 1206 a 1394. Patrila panstvu Plavec-Malacky. V minulosti v obci prekvitalo baníctvo- V chotári obce v doline pod Križnicou boli koncom 17.storočia bane na striebro a zlato, neskôr na pyrit a antimón. Obec bola v 18. a 19 …

Plavecké Podhradie

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na styku Malých Karpát a Borskej nížiny. Leží na brehoch Kráľovho potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1247. Pôvodne strážna osada vznikla na území bývalej hranice Uhorska, ktorú v 11. a 12.storočí strážili Plavci (Polovci). V roku 1296 sa spomína hrad, ktorý bol do polovice 17.storočia sídlom správy rozsiahleho panstva Plavec …

Plavecký Mikuláš

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu na styku Malých Karpát a Borskej nížiny. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1394. V 11.-12.storočí bola obec obývaná Plavcami (Polovcami), ktorí strážili hranice Uhorska.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Archeologická lokalita, osídlenie už v paleolite a neolite.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Č …

Plavecký Štvrtok

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Borskej nížine. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1206 v darovacej listine uhorského kráľa Ondreja II. Podľa názvu sa dá usudzovať, že bola trhovou osadou. Obec vznikla na pohraničnom území Uhorska, na ktorom mali v 11.-12.storočí strážnu službu Plavci (Polovci). Obec patrila grófom zo Svätého Jura a Pezinka, od 16.storočia pans …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Malacky

Takmer celé územie okresu pokrýva celok Borská nížina podcelkami Bor, Dolnomoravská niva, Novoveská plošina, Podmalokarpatská zníženina a Záhorské pláňavy. Z východu územie zasahuje celok Malé Karpaty podcelkom Pezinské Karpaty (časti Biele hory, Kuchynská hornatina, Plavecké predhorie a Stupavské predhorie).   BORSKÁ NÍŽINA Geomorfologický celok oblasti Záhorská nížina. Rozloha 1.181km2. Piesočné presypy tvoria mierne zvlnený …

Predajne v okrese Malacky

MAP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prirodzené vodné plochy v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Relax v okrese Malacky

MAR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Malacky

BORINKA. Kostol Božského Srdca Ježišovho. Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol Božského Srdca Ježišovho bol v roku 1864 postavený na základoch staršieho stredovekého kostola.   GAJARY. Kostol zvestovania Pána. Pôvodne ranobarokový rímsko-katolícky farský Kostol zvestovania Pána bol postavený v rokoch 1665-1673. Reštaurovaný bol v rokoch 1741, 1754 a klasicisticky po roku 1873. Koncom 17.storočia bol kostol obohnan …

Rohožník

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Borskej nížine. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1397 a o obci z roku 1532. Patrila svätojurským a pezinským grófom, neskôr panstvu Plavec-Malacky. V rokoch 1582-1584 v obci pracovala tlačiareň P. Bornemiszu, keď sa sem presťahovala z Plaveckého hradu. V 18.storočí tu pracovala papiereň. V rokoch 1971-1975 tu bola vybudov …

TOPlist