Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Malacky

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Bratislavského kraja. Je najsevernejším a najzápadnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Na území okresu sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  949,6 km2

Počet obyvateľov:  73 985  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  77,40 ob./km2

Okresné mesto:  Malacky

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Rakúskom. Na severe a severovýchode hraničí s Trnavským krajom, na juhovýchode s okresom Pezinok a na juhu s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu a juhovýchodu Fatransko-tatranská oblasť a zo severu a severozápadu oblasť Záhorská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Záhorská nížina je to celok Borská nížina (podcelky Bor, Dolnomoravská niva, Novoveská plošina, Podmalokarpatská zníženina a Záhorské pláňavy).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:

Na území okresu ležia 2 mestá, 23 obcí a 1 vojenský obvod.

Vojenský obvod Záhorie bol zriadený v roku 1950 (od roku 1918 boli na jeho území vojenské lesy a majetky). Skladá sa z výcvikových priestorov Kuchyňa, Turecký vrch a Záhorie.

» Zaujímavosti

Rozhľadne v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o rozhľadniach v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Malacky

ROHOŽNÍK. Ruiny šľachtického sídla. Nad obcou sa nachádza bývalé šľachtické sídlo, zámoček, z ktorého sa zachovali iba dve štvorcové veže.   STUPAVA. Vojenská stanica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zvyšky rímskej vojenskej a obchodnej stanice z 1. a 2.storočia sa nachádzajú za mestom. Zanikla pravdepodobne v 3.storočí. …

Sídliská v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Malacky

JELENIA SKALA   MODRANSKÁ SKALA …

Skanzeny v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

Sochy a busty v okrese Malacky

BORINKA. Socha svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1996. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Štvorboký kamenný hranolový podstavec z roku 1731. Podstavec sa nachádza v Katedre reštaurátorstva VŠVU. Socha. Neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1731. Socha sa nachádza na Katedre reštaurátorstva VŠVU. Kópia sochy na podstavci. Kópia neskorobarokove …

Sološnica

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu na styku Malých Karpát a Borskej nížiny. Leží na brehoch Sološnického potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1367. Patrila grófom zo Svätého Jura a Pezinka, neskôr panstvu Plavec-Malacky. V 18.storočí v obci pracovala papiereň. V roku 1936 obec zasiahol rozsiahly zosuv pôdy.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   …

Šport v okrese Malacky

MAŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Malacky

MAS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Studienka

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Borskej nížine. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1592 ako o poddanskej obci panstva Plavec-Malacky. Patrila Pálfiovcom. V roku 1715 mala obec päť mlynov. V chotári obce boli uhoľné bane, zatopené v polovici 19.storočia.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. …

TOPlist