Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Malacky

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Bratislavského kraja. Je najsevernejším a najzápadnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Na území okresu sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  949,6 km2

Počet obyvateľov:  73 985  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  77,40 ob./km2

Okresné mesto:  Malacky

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Rakúskom. Na severe a severovýchode hraničí s Trnavským krajom, na juhovýchode s okresom Pezinok a na juhu s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu a juhovýchodu Fatransko-tatranská oblasť a zo severu a severozápadu oblasť Záhorská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Záhorská nížina je to celok Borská nížina (podcelky Bor, Dolnomoravská niva, Novoveská plošina, Podmalokarpatská zníženina a Záhorské pláňavy).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:

Na území okresu ležia 2 mestá, 23 obcí a 1 vojenský obvod.

Vojenský obvod Záhorie bol zriadený v roku 1950 (od roku 1918 boli na jeho území vojenské lesy a majetky). Skladá sa z výcvikových priestorov Kuchyňa, Turecký vrch a Záhorie.

» Zaujímavosti

Stupava

  POLOHA. Mesto leží v južnej časti okresu na styku Malých Karpát a Borskej nížiny. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1269 v darovacej listine uhorského kráľa Bela IV. Na mieste terajšieho kaštieľa stál vodný hrad a spomína sa v roku 1271. V roku 1443 sa Stupava stala zemepanským mestečkom s trhovým a jarmočným právom. Bola tu mýtna a tridsiatková stanica. V 16.storočí ju …

Suchohrad

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Borskej nížine. Leží na ľavom brehu Moravy západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1511 a spomína sa pod názvom Dyrenpurg. V 16.storočí obec patrila plaveckému panstvu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a rybolovom na rieke Morava, ktorá v chotári často menila koryto.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍV …

Synagógy v okrese Malacky

MALACKY Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Synagóga postavená na spôsob maloázijskej architektúry stojí ako solitér na ulici Na brehu 2. Postavená bola v roku 1886 v maurskom štýle. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má jednoloďovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná, sieňová s orientálnymi kupolami. Autormi stavby sú V. Šťastný a Terebessy.   STUPAVA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v rok …

Ubytovanie v okrese Malacky

MAU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Malacky

JAKUBOVSKÉ RYBNÍKY Východne od obce Jakubov sa nachádza vodná plocha s bohatým výskytom bahenného vtáctva, patrí medzi najvýznamnejšie hniezdiská a migračné lokality Záhoria.   JAKUBOVSKÉ ŠTRKOVISKO Umelá vodná plocha pri obci Jakubov je ideálna na kúpanie a vodné športy.   LÁBSKE JAZERO Bývalé mŕtve rameno potoka Malina s piesočnatým dnom sa využíva na kúpanie a rybolov.   ŠUTROVŇA Jazero pr …

Územia európskeho významu v okrese Malacky

ABROD /SKUEV0117/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 200,67ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Depresie na raš …

Veľké Leváre

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Borskej nížine. Leží na brehoch Levárskeho potoka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1371. V dostupných listinách sa spomína ako stanica, ktorou prechádzali kupci a trhovníci. V roku 1373 bola známa pod nemeckým menom Grosschützen (Veľká stráž). Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1378. Je pravdepodobné, že to bola osada …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Malacky

CHKO MALÉ KARPATY Bola vyhlásená 5.5.1976, v roku 2001 boli prehodnotené a upravené jej hranice. Rozloha 64.610,1202ha. Malé Karpaty patria do Fatransko-tatranskej oblasti, ktorá je súčasťou Vnútorných Západných Karpát. Ochrana prírody Malých Karpát sleduje zachovať a zveľadiť všetko, čo je významné z hľadiska vedeckého, kultúrneho, výchovného a je dôležitá pre zlepšenie prírodných pomerov, zachovanie rázu a biologickej rovnováhy kra …

Vodná turistika v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

TOPlist