Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Malacky

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Bratislavského kraja. Je najsevernejším a najzápadnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Na území okresu sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  949,6 km2

Počet obyvateľov:  73 985  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  77,40 ob./km2

Okresné mesto:  Malacky

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Rakúskom. Na severe a severovýchode hraničí s Trnavským krajom, na juhovýchode s okresom Pezinok a na juhu s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu a juhovýchodu Fatransko-tatranská oblasť a zo severu a severozápadu oblasť Záhorská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Záhorská nížina je to celok Borská nížina (podcelky Bor, Dolnomoravská niva, Novoveská plošina, Podmalokarpatská zníženina a Záhorské pláňavy).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:

Na území okresu ležia 2 mestá, 23 obcí a 1 vojenský obvod.

Vojenský obvod Záhorie bol zriadený v roku 1950 (od roku 1918 boli na jeho území vojenské lesy a majetky). Skladá sa z výcvikových priestorov Kuchyňa, Turecký vrch a Záhorie.

» Zaujímavosti

Vodopády v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Malacky

STUPAVA. Strážny dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Eklekticistický strážny domček z 2.polovice 19.storočia stojí ako solitér pri kaštieli na ulici Marcheggská 4. Má pôdorys nepravidelného štvorca, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s podkrovím a pivnicou. …

Výrobné stavby v okrese Malacky

BORINKA. Medený hámor. Medený hámor na vodný pohon zo začiatku 19.storočia. Budova bývalých hámrov stojí v osade Medené hámre v kaňonovitej doline Stupavského potoka. Spracúvala sa v ňom dovážaná meď na výrobu kotlov.   JABLONOVÉ. Sklárska huta. Zvyšky sklárskej huty zo začiatku 17.storočia.   SOLOŠNICA. Vodný mlyn a a píla. Národná kultúrna pamiatka Vodný mlyn a píla vyhlásená v roku 1985. Píla Alexandra Nottného s …

Vysoká pri Morave

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Borskej nížine. Leží na ľavom brehu Moravy juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v listine z roku 1271. Bola poddanskou obcou pajštúnskeho panstva. V časti obce mali svoje majetky aj niektoré zemianske rodiny. V 16.storočí bola obec kolonizovaná Chorvátmi ustupujúcimi pred Turkami. V roku 1941 zasiahla obec veľká povodeň.   H …

Významné stromy v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhorská Ves

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Borskej nížine. Leží na ľavom brehu Moravy juhozápadne od okresného mesta. Je najzápadnejšie položenou obcou na Slovensku.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1301 a o obci z roku 1557. V polovici 16.storočia bola kolonizovaná Chorvátmi ustupujúcimi pred Turkami. Za feudalizmu bola poddanskou obcou panstva Plavec-Malacky. Obec sa nachádza na dôležitej obchodnej ces …

Záhrady v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Závod

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Borskej nížine. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1450 a o obci z roku 1557. Predchodkyňou obce bola novšia kolonizovaná osada na niekdajšom uhorsko-českom pohraničí začiatkom 15.storočia. V 16.storočí obec čiastočne kolonizovali Chorváti. Patrila pod ostrihomské panstvo.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nálezy z neolit …

Zohor

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Borskej nížine. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka z roku 1314 hovorí o založení obce menom Sahur. Bola poddanskou osadou pajštúnskeho panstva a jej obyvateľov doplnili v polovici 16.storočia chorvátski osadníci. Patrila panstvu Borinka-Stupava. Už od 18.storočia sa tu pestovalo konope, s ktorým Zohorčania obchodovali v celom Rakúsko-Uhorsku. Časť re …

TOPlist