Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Hurbanova Ves

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu Malého Dunaja južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1955. V rokoch 1924-1929 bolo územie obce kolonizované obyvateľmi z okolia Myjavy. Obec bola súčasťou obce Zlaté Klasy. V roku 1960 sa od nej oddelila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Člo …

Igram

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Vištuckého potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1244 a 1254. Obec patrila viacerým zemianskym rodinám. V roku 1420 patrila grófom zo Svätého Jura a Pezinka. Bola osadou kráľovských spevákov – igricov. V 19.-20.storočí sa tu vyrábali vyrezávané piesty a stĺpové kríže. &nbs …

Ivanka pri Dunaji

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch Čiernej vody západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1209. Patrila svätojurským grófom. Dňa 4.5.1919 pri obci zahynul pri leteckej havárii Milan Rastislav Štefánik.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Archeologická lokalita. Rímsko-barbarské pohrebisko, nálezy z doby sťahovania národov.   OPLA …

Jablonec

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na ľavom brehu rieky Gidra severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1342.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Trnava …

Jablonové

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu na styku Malých Karpát a Borskej nížiny. Leží na Rudnianskom potoku juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka je z roku 1206. Pôvodne patrila svätojurskému panstvu, od 16.storočia panstvu Plavec-Malacky. V roku 1708 počas Rákociho povstania bola vypálená kurucmi. HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v dobe veľkomoravskej.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A …

Jakubov

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Borskej nížine. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka pochádza z roku 1460. Patrila plaveckému panstvu. V rokoch 1703-1711 vyhorela a dočasne spustla.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Jarovce

POLOHA. Mestská časť leží v centrálnej časti okresu na pravom brehu Dunaja.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1208. V 15.storočí sa uvádza jej nemecký názov Jahrendorf, ale už v 16.storočí sa obec nazývala Chorvátske Jarovce (Kroatischer Jahrendorf), čo súviselo s mohutnou chorvátskou kolonizáciou tejto oblasti. Od 17.storočia obec patrila rodine Esterháziovcov a na sklonku 18.storočia mala vyše 50 …

Jaskyne v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Jaskyne v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Jaskyne v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

TOPlist