Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Kalvárie v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kalvárie v okrese Malacky

MARIANKA. Krížová cesta. Na svahu pri ceste k Zázračnej studni sa nachádza Krížová cesta, na ktorej stojí 14 kaplniek postavených v rokoch 1930-1936.   PERNEK Kalvária z roku 1803. …

Kalvárie v okrese Pezinok

ČASTÁ Pamiatkový objekt NKP Hrad Červený Kameň vyhlásený v roku 1970. Nachádza sa v areáli lesoparku pri hrade.   DOĽANY Kalvária, na ktorej sú dve kaplnky. Kaplnka baroková z roku 1708 a gotická Kaplnka svätého Leonarda z roku 1350. Kaplnka je pútnickým miestom.   MODRA   PEZINOK Prvá písomná zmienka o dnešnej kalvárii pochádza z roku 1754, keď dal mestský senátor Štefan Žolnai postaviť na nevysokom kopci na …

Kalvárie v okrese Senec

SENEC Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 2013. Novoklasicistická kalvária sa nachádza na Farskom námestí. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Súsošie Golgoty. Socha ukrižovaného Krista. (Pozri Sochy a busty v okrese Senec). Súsošie Golgoty. Socha svätej Márie Magdalény. (Pozri Sochy a busty v okrese Senec). Súsošie Golgoty. Socha Panny Márie. (Pozri Sochy a busty v okrese Senec). Súsošie Golgoty. Socha …

Kaplna

  POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Vištuckého potoka severovýchodne od okresného mesta. Do roku 1995 sa obec volala Kaplná. Opatrením 103/1996 účinným od 1.1.1996 zmenila názov na Kaplna.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1244. V roku 1530 bola vyplienená Turkami. V polovici 16.storočia ju kolonizovali Chorváti.   HISTÓRIA OSÍD …

Kaplnky v okrese Bratislava I

Cintorínska kaplnka. Pamiatkový objekt NKP Evanjelický cintorín vyhlásený v roku 1978. Ranoeklekticistická cintorínska kaplnka bola postavená v roku 1868. Upravovaná bola v roku 1976. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je jednoloďová, jednopodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Kaplnka stojí ako solitér na evanjelickom cintoríne Kozia brána na ulici Šulekova pri Palisádach v Pamiatkovej zóne.   Ka …

Kaplnky v okrese Bratislava II

PODUNAJSKÉ BISKUPICE. Kaplnka Panny Márie. Kaplnka Panny Márie sa nachádza na ulici Padlých hrdinov.   PODUNAJSKÉ BISKUPICE. Kaplnka svätého Jozefa, robotníka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Jednoloďová pôvodne neskororenesančná Kaplnka svätého Jozefa, robotníka. Barokovo upravovaná bola v roku 1681. Ďalšie úpravy v 20.storočí. Nachádza sa na ulici Kazanská v lokalite Komárov.   PODUNAJSKÉ BISKUPICE …

Kaplnky v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Božia muka na Kamzíku. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Prícestná renesančná božia muka stojí v lokalite Vinohrady na Kamzíku pri hlavnej ceste.   NOVÉ MESTO. Božia muka pri Klepáči. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Stĺpová baroková božia muka z roku 1740 stojí pri 8.mlyne pri Klepáči v lokalite Vinohrady na Ceste mládeže.   VAJNORY Baroková kaplnka z polovice 18.storočia …

Kaplnky v okrese Bratislava IV

DEVÍN. Kaplnka v obci.   DEVÍNSKA NOVÁ VES. Kaplnka na ulici Elsnerova.   DEVÍNSKA NOVÁ VES. Kaplnka na ulici Istrijská.   DÚBRAVKA. Kaplnka Ružencovej Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka Kaplnka a park vyhlásená v roku 1985. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaplnka. Baroková rímsko-katolícka Kaplnka Ružencovej Panny Márie bola postavená v 1.polovici 18.storočia. Je jednoloďová. Stojí pri katolíckej …

Kaplnky v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Kaplnka nepoškvrneného Srdca Ježišovho. Kaplnka nepoškvrneného Srdca Ježišovho bola zriadená spolu s rehoľným domom Sestier Matky Terezy v roku 1997. Jej centrom je kríž na stene za obetným stolom, vedľa ktorého je nápis „Žíznim“. Naľavo sa nachádza 14 zastavení krížovej cesty. Súčasťou kaplnky je jednoduchý svätostánok, priestor slúži aj ako adoračná kaplnka. Nachádza sa na ulici Rovniankova.   PETRŽALKA. Kaplnka s …

TOPlist