Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Kaplnky v okrese Malacky

BORINKA   BORINKA. Alkušov mlyn.   BORINKA. Kaplnka svätého Michala, archanjela. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická banícka Kaplnka svätého Michala, archanjela s obdĺžnikovým pôdorysom z roku 1743 stojí v doline Prepadlá v časti Vačková, Medené Hámre.   GAJARY   JABLONOVÉ. Kaplnka Najsvätejšej Trojice.   KOSTOLIŠTE. Kaplnka Panny Márie Fatimskej.   KUCHYŇA. Cintorí …

Kaplnky v okrese Pezinok

BUDMERICE Kaplnka z roku 1768 stojí na cintoríne.   ČASTÁ 1 Kaplnka pri cintoríne.   ČASTÁ 2   ČASTÁ 3   ČASTÁ 4   DOĽANY. Kaplnka baroková. Baroková kaplnka z roku 1708 je súčasťou kalvárie.   DOĽANY. Kaplnka svätého Leonarda. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Významná stredoveká gotická kaplnka bola postavená v 2.polovici 14.storočia v roku 1350. Upravovaná bola v 17 …

Kaplnky v okrese Senec

BERNOLÁKOVO. Kaplnka svätej Anny. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Kaplnku svätej Anny dal postaviť gróf Esterházi pri kaštieli v severozápadnom cípe parku v roku 1724. Kaplniek tohto druhu sa zachovalo na Slovensku veľmi málo. Má nepravidelný pôdorys a centrálnu dispozíciu. Hlavný oltár s obrazom svätej Anny Samotretej z polovice 18.storočia. Kaplnka má bohatý inventár z 2.polovice 18.storočia. Barokovo-k …

Karlova Ves

POLOHA. Mestská časť leží v južnej časti okresu.   HISTÓRIA. V minulosti bola samostatnou obcou a patrila devínskemu panstvu. Územie sa kedysi nazývalo Suchá Vydrica. Prvýkrát sa v písomných prameňoch spomína v donačnej listine uhorského kráľa Ladislava IV. z roku 1288. Hlavným zamestnaním obyvateľstva v minulosti bolo vinohradníctvo, ovocinárstvo, rybárstvo v ramennej sústave Dunaja a práca v lesoch. Prvá písomná zmien …

Kaštiele v okrese Bratislava I

Kúria Brämmerova. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná stavba bola postavená na prelome 15. a 16.storočia. Upravovaná bola v roku 1600, v 1.tretine 18.storočia a v 19.storočí. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, jedno, štvor a päťtraktovú dispozíciu. Je trojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Prejazdová nárožná stavba stojí na nábreží Dunaja na ulici Žižkova 18 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Nachádzajú sa v nej …

Kaštiele v okrese Bratislava II

PODUNAJSKÉ BISKUPICE. Kaštieľ Lieskovec. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Neskorobarokový kaštieľ Lieskovec, Lusthaus, bol postavený v 2.polovici 18.storočia. Celý komplex lesov pri Podunajských Biskupiciach členili pravouhlé prieseky a na okraji lesa stála horáreň. Okolo roku 1780 dal pri nej arcibiskup Jozef Baťán postaviť jednopodlažný letný kaštieľ, v ktorom sa príležitostne zdržiaval počas svojho pobytu v Biskupici …

Kaštiele v okrese Bratislava III

RAČA. Kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Klasicistický kaštieľ bol postavený v 1.polovici 18.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia, v 2.polovici 19.storočia, začiatkom 20.storočia a v rokoch 1974 a 1998. Prejazdová radová stavba má pôdorys v tvare F, jednotraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Kaštieľ stojí v severozápadnej časti Námestia Andreja Hlinku 1.   RAČA. Kúria. Náro …

Kaštiele v okrese Bratislava IV

DEVÍN. Kaštieľ neskorogotický. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Neskorogotický kaštieľ, meštiansky dom, bývalá fara, bol postavený v 14.storočí. Upravovaný bol v 15.storočí, v roku 1577, v 1.polovici 17.storočia, v 18. a 19.storočí. Má pôdorys v tvare nepravidelného T, je jednopodlažný s pivnicou. Stojí na rohu ulíc Lomnická 2 a Kremeľská.   DEVÍN. Kaštieľ renesančný. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku …

Kaštiele v okrese Bratislava V

ČUNOVO Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1984. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Neskorobarokový kaštieľ rodiny Sapáry a Lóňai z konca 18.storočia, z rokov 1765-1770. Upravovaný bol okolo roku 1800 a v rokoch 1985-1990. Je to solitérna chodbová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, trojtraktovou dispozíciou, je jednopodlažná s pivnicou. Budova č.218 stojí na južnom okraji mestskej časti pri hlavn …

Kaštiele v okrese Malacky

KUCHYŇA. Vývrat. Kaštieľ poľovnícky. Kaštieľ bol postavený v polovici 19.storočia.   MALACKY. Pálfiovský kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Pôvodne renesančný kaštieľ bol postavený v rokoch 1634-1648. Bol barokovo upravený. Klasicisticky upravený bol v roku 1808. Upravovaný bol v rokoch 1664-1665, v 1.tretine 18.storočia, v 1.tretin …

TOPlist