Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Kaštiele v okrese Pezinok

BÁHOŇ. Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ postavený v rokoch 1759-1765. Po roku 1930 bol upravený.   BUDMERICE. Pálfiovský kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Historizujúca stavba v štýle romanticky chápaných pseudoslohov s vežami a vikiermi, s nepravidelným pôdorysom, dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou z roku 1889. Kaštieľ bol upravený v ro …

Kaštiele v okrese Senec

BERNOLÁKOVO. Esterháziovský kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Kaštieľ bol postavený rodinou Esterházi v barokovom slohu v rokoch 1714-1722. Upravovaný bol v 18.storočí, v roku 1911 a v rokoch 1948-1949. Bol to jeden z prvých kaštieľov, ktorý naštartoval na západnom Slovensku po skončení tureckých vojen a protihabsburských povstaní nový stavebn …

Kostolište

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Borskej nížine. Leží na riečke Ježovka severozápadne od okresného mesta. Obec leží na starej obchodnej ceste do Bratislavy.   HISTÓRIA. Prvé zmienky o obci pochádzajú z rokov 1206 a 1271. Obec patrila plaveckému panstvu. V roku 1820 vypukla v obci roľnícka vzbura.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Rímsko-barbarské sídlisko.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJS …

Kostolná pri Dunaji

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1332. Podľa základov románskeho kostola je ale oveľa staršia. Patrila rôznym zemianskym rodinám, začiatkom 18.storočia časť obce a pivovar patrili Pálfiovcom. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v eneolite. Pohrebisko st …

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Bratislava I

Kostol reformovanej cirkvi. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Novorománsky kostol reformovanej cirkvi bol postavený v rokoch 1912-1913. Upravovaný bol v rokoch 1940, 1967-1968 a po roku 2000. Má pôdorys v tvare gréckeho kríža s rovným záverom, je jednoloďový, jednovežový. Autormi stavby sú F. Wimmer a Fl. Opaterny. Stojí v severozápadnej časti Námestia SNP 4 v Pamiatkovej zóne. …

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Senec

RECA Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 17.storočí. V roku 1760 bol rozšírený. …

Kráľová pri Senci

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch Čiernej vody juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1355 a 1363. Patrila ku kráľovským majetkom o čom svedčí aj jej názov. Neskôr patrila panstvu Svätý Jur, ktoré tu malo stredisko jedného z dištriktov panstva. Od 18.storočia tu bola veľká francúzska záhrada s pomarančovníkmi, oleandra …

Kríže v okrese Bratislava I

Kamenný kríž. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. V areáli Kostola Najsvätejšej Trojice pri fare v záhrade na ulici Žižkova 7 stojí v Mestskej pamiatkovej rezervácii kamenný klasicistický kríž z roku 1823. …

Kríže v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Kríže v okrese Bratislava III

RAČA. Brichtov kríž.   RAČA. Dolný červený kríž.   RAČA. Horný červený kríž.   RAČA. Horvátov kríž. …

TOPlist