Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Kríže v okrese Bratislava IV

DÚBRAVKA. Červený kríž. …

Kríže v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese.   …

Kríže v okrese Malacky

LÁB Na cintoríne sa zachovali ľudové vyrezávané kríže. …

Kríže v okrese Pezinok

DOĽANY Kríž z roku 1758.   SVÄTÝ JUR. Modrý kríž. …

Kríže v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Kuchyňa

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu na styku Malých Karpát a Borskej nížiny. Leží na brehoch rieky Malina východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1206. Patrila Bratislavskému hradu, od 13.storočia svätojurským grófom a od 16.storočia panstvu Plavec-Malacky. V 18. a 19.storočí tu prekvitala džbánkarská výroba.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ …

Kúpele v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Kúpele v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Kúpele v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Kúpele v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

TOPlist