Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Kúpele v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Kúpele v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Kúpele v okrese Pezinok

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Kúpele v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Láb

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Borskej nížine. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1206. Pôvodne patrila plaveckému panstvu, neskôr panstvu stupavskému. V 16.storočí bola kolonizovaná Chorvátmi.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Archeologické náleziská, sídlisko z doby veľkomoravskej.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   …

Lamač

POLOHA. Mestská časť leží vo východnej časti okresu na západných svahoch Pezinských Karpát.   HISTÓRIA. Územie obce sa prvýkrát spomína v roku 1241. Na území dnešnej obce boli vo včasnom stredoveku pôvodne 4 osady. V roku 1241 ich vyplienili Tatári, ktorí sa pokúšali dobyť Bratislavu. Až do začiatku 14.storočia zostalo územie prakticky neobývané. Po morovej epidémii začiatkom 16.storočia sa opäť vyľudnil. Vlastný Lamač …

Limbach

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Malých Karpatoch. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1390. Patrila panstvu Pezinok. V roku 1663 bola obec vyplienená Turkami. V roku 1945 boli z obe odsunutí Nemci. Je to typická vinohradnícka obec známa kvalitnými vínami, osobitne vyniká Limbašský silván.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VID …

Lozorno

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Borskej nížine. Leží na Suchom potoku južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé zmienky o obci sú z rokov 1438 a 1589. Obec patrila hradu Pajštún, neskôr panstvu Stupava. V polovici 16.storočia bola obec kolonizovaná Chorvátmi, ktorí utekali pred Turkami. Obyvatelia boli chýrni obchodníci, ktorí tovar predávali často až vo Viedni.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   …

Ľudová architektúra v okrese Bratislava I

Vinohradnícky dom. Námestie slobody 25. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Eklekticistická budova bola postavená pred rokom 1888. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia a v rokoch 1993-1995. Má pôdorys v tvare nepravidelného L, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Radový vinohradnícky dom stojí na Námestí slobody 25 v Pamiatkovej zóne. …

Ľudová architektúra v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o ľudovej architektúre v okrese. …

TOPlist