Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Ľudová architektúra v okrese Bratislava III

RAČA Zachovali sa viaceré typické vidiecke domy. Rača je bohatá na rozmanité ľudové tradície.   VAJNORY Hlavná ulica je obstavaná úzkymi domami s dlhými dvormi. V jednom z nich, vo Vajnorskom ľudovom dome, sa nachádza národopisná expozícia pôvodného interiéru vajnorského roľníka a vinohradníka a exponáty predstavujúce ľudovú kultúru. Vajnory sú známe výšivkami, rezbárskymi výrobkami, nástennými maľbami v kostole a v domácnost …

Ľudová architektúra v okrese Bratislava IV

DEVÍN   Ľudový dom. Kremeľská 61. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Kamenný ľudový dom bol postavený v 18.storočí. Má nepravidelný pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Stojí v historickom jadre obce na ulici Kremeľská 61.   Remeselnícky dom. Rytierska 5. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Radový remeselnícky dom bez slohových znakov bol postavený v polovici 17.stor …

Ľudová architektúra v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o ľudovej architektúre v okrese. …

Ľudová architektúra v okrese Malacky

LÁB Významná národopisná lokalita. Zachovali sa tu hlinené domy, ktorých interiéry boli v minulosti maľované a potláčané ručne zhotovenými razidlami a papierovými formami. Známe bolo výšivkárstvo a rezbárstvo.   LOZORNO Interiéry domov sa v minulosti zdobili nástennou maľbou.   PLAVECKÝ MIKULÁŠ Z konca 19.a začiatku 20.storočia pochádzajú hlinené domy s maštaľou a murovaným štítom pod spoločnou sedlovou strechou z t …

Ľudová architektúra v okrese Pezinok

BUDMERICE Čiastočne sa zachovala tradičná ľudová architektúra.   Ľudový dom č.68. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Ľudový dom z nepálenej tehly bol postavený v roku 1847. Má pôdorys v tvare L, je jednopodlažný.   LIMBACH Zachovaná pôvodná architektúra.   MODRA   Vinohradnícky dom. Dolná 28, 30. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1992. Renesančný radový vinohradnícky dom zo …

Ľudová architektúra v okrese Senec

BLATNÉ Začiatkom 20.storočia sa v domoch maľovali steny nad ohniskom (ľudové maliarky).   ČATAJ Z 19.storočia sa zachovali domy z nepálenej tehly s pôvodnou dispozíciou. Vchody sú zdôraznené výpustkom. V polovici 20.storočia tu boli domy s maľovanými kuchyňami.   DUNAJSKÁ LUŽNÁ V časti Nová Lipnica sa zachovali hlinené domy z konca 19. a začiatku 20.storočia.   HAMULIAKOVO Niekoľko zachovalých roľníckych d …

Malacky

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Borskej nížine. Leží na brehoch riečky Malina.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1206. V roku 1231 patrili Malacky hradu Plavec. Od roku 1573 sú poddanským zemepanským mestečkom s trhovým a jarmočným právom. Od roku 1624 je tu sídlo panstva Plavec-Malacky. V roku 1808 značná časť mesta vyhorela. V rokoch 1818-1820 v meste prebiehali roľnícke nepokoje. V 19.storočí …

Malé Leváre

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Dolnomoravskom úvale. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1378. Patrila plaveckému panstvu. V 16.storočí bola kolonizovaná habánmi. V obci boli habánski hrnčiari, ktorých spoločný dvor bol zrušený v roku 1742. V roku 1820 prebehli v obci roľnícke nepokoje.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Poklad medených predm …

Malinovo

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na pravom brehu Malého Dunaja juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1209 a 1309. V minulosti sa volala Eberhardt. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turisti …

Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava I

CHA BÔRIK Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 14.284m2. Ochrana lokality s porastom borovice čiernej (Pinus nigra) vysokého veku uprostred zastavaného územia na Hrebendovej ulici. Porast má environmentálny význam ako prvok mestskej zelene. Nachádza sa v katastri Starého Mesta.   CHA BOROVICOVÝ LESÍK Územie bolo za ch …

TOPlist