Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Častá

  POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu na styku Malých Karpát a Podunajskej pahorkatiny. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky pochádzajú z roku 1240 o hrade a z roku 1296 o obci. OD 13.storočia až do konca feudalizmu bola poddanskou obcou a patrila hradu Červený Kameň. V listinách z 13.storočia a ďalších storočí sa spomína pod viacerými názvami (Shastus, Sathmansdo …

Čataj

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Vištuckého potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1244. Patrila viacerým zemianskym rodinám, koncom 18.storočia panstvu Kráľová pri Senci. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Archeologické nálezy z neolitu, sídlisko volútovej k …

Chorvátsky Grob

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1399,1514 a 1552. V roku 1553 bola vyplienená a vypálená Turkami. Neskôr bola kolonizovaná Chorvátmi. Patrila svätojurskému panstvu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie z doby halštatskej.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek …

Chránené stromy v okrese Bratislava I

BOROVICA NA ULICI B. NĚMCOVEJ Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, historického, estetického a ekologického významu. Exemplár je významný vysokou biologickou hodnotou a zriedkavým výskytom. Borovica hladká je vysoká 20m, s obvodom kmeňa 157cm, priemerom koruny 12m a vekom 70 rokov. Stojí na ulici Boženy Němcovej 8 v záhrade.   BOROVICE ČIERNE NA ULICI FRANCÚZSKYCH PARTIZ …

Chránené stromy v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Chránené stromy v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Chránené stromy v okrese Bratislava IV

OSKORUŠA V DEVÍNE Za chránený bola vyhlásená v roku 2006. Je to významný strom z vedeckého (zachovanie genofondu), ekologického a krajinotvorného hľadiska. Jarabina oskorušová má obvod kmeňa 330cm, výšku 10m, priemer koruny 14ma a vek 80 rokov. Rastie vo vinohrade v Devíne.   SOFORA JAPONSKÁ V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2002 z dôvodu jej vysokej biologickej, estetickej a krajinotvornej hodnoty …

Chránené stromy v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Chránené stromy v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Chránené stromy v okrese Pezinok

GAŠTAN JEDLÝ V ČASTEJ Za chránený bol vyhlásený v roku 1997. Strom je významný z kultúrneho, ekologického, krajinotvorného, estetického, vedeckého hľadiska. Gaštan jedlý má obvod kmeňa 866cm, výšku 25m, priemer koruny 15m a vek 500 rokov. Rastie vo vinohradoch v obci Častá.   MODRANSKÉ OSKORUŠE Za chránené boli vyhlásené v roku 2003. Sú to tri najmohutnejšie exempláre jarabiny oskorušovej v oblasti Malých Karpát s vysokou eko …

TOPlist