Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Devín

POLOHA. Mestská časť leží v juhozápadnej časti okresu v Devínskych Karpatoch. Leží na sútoku Dunaja a Moravy.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce, o hrade, je z roku 864. Pôvodne samostatná obec sa vyvinula z podhradia. Najstarší doklad o obci je z roku 1254. Vďaka rybolovu, vinohradníctvu a plavbe po Dunaji a Morave sa koncom 15.storočia pôvodné devínske podhradie s prevahou nemeckého obyvateľstva rozvinulo n …

Devínska Nová Ves

POLOHA. Mestská časť leží v západnej časti okresu v Borskej nížine. Leží na ľavom brehu Moravy.   HISTÓRIA. Obec vznikla asi v 14.storočí. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1451. V polovici 16.storočia bola osídlená Chorvátmi a prevažne chorvátsky charakter si udržala až do 20.storočia. Patrila k hradu Devín. Od 16.storočia tu bola tridsiatková stanica, v ktorej sa kontroloval vývoz palivového dreva a dobytka do Rak …

TOPlist