Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Ubytovanie v okrese Bratislava V

BAVU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Ubytovanie v okrese Malacky

MAU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Ubytovanie v okrese Pezinok

PKU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Ubytovanie v okrese Senec

SCU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o umelých vodných plochách v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Bratislava II

ZLATÉ PIESKY Umelo vytvorené jazero s rozlohou 69,5ha. Je to významný rekreačný areál, ktorý ponúka možnosť kúpania, vodných športov a rybolovu. Je tu trávnatá i piesočnatá pláž. …

Umelé vodné plochy v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Sústava vodných nádrží. Národná kultúrna pamiatka Sústava vodných nádrží vyhlásená v roku 1986. Prietočné vodné nádrže s ľadvinovitým pôdorysom. Vybudované boli v roku 1846. Pôvodne rybníky slúžili ako vodné nádrže na pohon mlynov. Názov Železná studnička pochádza od zaniknutého železitého prameňa pred budovou hostinca, pôvodne Kúpeľov kráľa Ferdinanda z roku 1928. Kúpele od roku 1845 boli majetkom bohatého bratislavského m …

Umelé vodné plochy v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o umelých vodných plochách v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Bratislava V

VODNÉ DIELO GABČÍKOVO Časté vylievanie vôd Dunaja na územie pod Bratislavou a rozsiahle meandrovanie značne obmedzovalo jeho poľnohospodárske využívanie a rozvoj sídlisk. Preto už od roku 1235 sú dokladované úpravy toku Dunaja. Najprv prepichmi ramien a potom budovaním ochranných hrádzí. K budovaniu súvislej ochrannej hrádze dochádza ale až koncom 19.storočia. Vtedy vznikli vodné družstvá, ktorých úlohou bolo dobudovať súvislú ochran …

Umelé vodné plochy v okrese Malacky

JAKUBOVSKÉ RYBNÍKY Východne od obce Jakubov sa nachádza vodná plocha s bohatým výskytom bahenného vtáctva, patrí medzi najvýznamnejšie hniezdiská a migračné lokality Záhoria.   JAKUBOVSKÉ ŠTRKOVISKO Umelá vodná plocha pri obci Jakubov je ideálna na kúpanie a vodné športy.   LÁBSKE JAZERO Bývalé mŕtve rameno potoka Malina s piesočnatým dnom sa využíva na kúpanie a rybolov.   ŠUTROVŇA Jazero pr …

TOPlist