Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Veľký Biel

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1294. Patrila Bratislavskému hradu, vinohrad patril v roku 1323 bratislavskej kapitule. Od 16.storočia tu mali podiel rôzne zemianske rody. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Vily v okrese Bratislava I

Čapkova 1. Vila Albína Brunovského. Národná kultúrna pamiatka Vila a záhrada vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vila. Eklekticistická vila, pôvodne vila doktora Keresztesiho, bola postavená po rokoch 1895-1899. Upravovaná bola v 20.rokoch 20.storočia a v rokoch 1986 a 1990. Má nepravidelný pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Vila stojí ako schodiskový solitér na západ …

Vily v okrese Pezinok

MODRA. Vila Sokol. V mestskej časti Harmónia stojí vila Sokol, ktorá bola v lete 1919 sídlom Šrobárovej vlády. …

Viničné

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1208. Ďalšia zmienka je z roku 1390, kedy sa obec spomína ako Sambavich. Obec bola poddanskou obcou pezinských a svätojurských grófov. Ďalšia zmienka je z roku 1425.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. &nbs …

Vinosady

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na styku Malých Karpát a Podunajskej pahorkatiny. Leží na brehoch Trlianskeho potoka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o pôvodných obciach sú z roku 1208 (Veľké Tŕnie) a 1294 (Malé Tŕnie). V minulosti boli obce známe ako Kučišdorf a Trlinok. Boli vlastníctvom grófov z Pezinka a Svätého Jura a poddanskými obcami bratislavskej kapituly. Začiatkom 18.st …

Vištuk

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Vištuckého potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v listine z roku 1244. Bola poddanskou obcou panstva Červený Kameň. V 16.storočí bola kolonizovaná Chorvátmi o čom svedčí zápis z roku 1540. Tí sa postupne poslovenčili.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VID …

Vlky

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na pravom brehu Malého Dunaja juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1260 a 1277. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OK …

Vodná turistika v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodná turistika v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodná turistika v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

TOPlist