Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Významné stromy v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Pezinok

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhorská Bystrica

POLOHA. Mestská časť leží v severovýchodnej časti okresu na styku Borskej nížiny a Malých Karpát.   HISTÓRIA. Pôvodná obec sa v listinách prvýkrát spomína v roku 1314. Počas obdobia feudalizmu bola poddanskou osadou stupavského hradného panstva. V roku 1377 ju uhorský kráľ daroval paulínom z Marianky. V 16.storočí sa stala opäť súčasťou stupavského panstva. Na začiatku 16.storočia spustla a opäť ju osídlili chorvátski k …

Záhorská Ves

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Borskej nížine. Leží na ľavom brehu Moravy juhozápadne od okresného mesta. Je najzápadnejšie položenou obcou na Slovensku.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1301 a o obci z roku 1557. V polovici 16.storočia bola kolonizovaná Chorvátmi ustupujúcimi pred Turkami. Za feudalizmu bola poddanskou obcou panstva Plavec-Malacky. Obec sa nachádza na dôležitej obchodnej ces …

Záhrady v okrese Bratislava I

Grasalkovičova záhrada Pamiatkový objekt NKP Mestský palác s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková záhrada, mestský park, s historickou zeleňou bola vybudovaná v roku 1760. Upravovaná bola v 20.storočí. Nachádza sa v areáli Grasalkovičovho paláca na Hodžovom námestí v blízkosti ulíc Štefánikova a Banskobystrická v Pamiatkovej zóne. Záhrada je pred hlavnou fasádou paláca chránená oplotením s bránami.   Kochova záhrada …

TOPlist