Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Záhrady v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Záhrady v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Záhrady v okrese Bratislava IV

KARLOVA VES. Záhrada botanická.   KARLOVA VES. Záhrada zoologická. …

Záhrady v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Záhrady v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Záhrady v okrese Pezinok

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Záhrady v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Zálesie

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu Malého Dunaja juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé zmienky o území obce sú z roku 1923 kedy boli rozparcelované majetky grófa Aponiho. Obec vznikla v roku 1940 oddelením a osamostatnením miestnej časti Gesayova od obce Malinovo (Eberhardt). Obyvatelia obce pracujú najmä v závodoch v Bratislave.   HISTÓRIA OSÍDLEN …

Závod

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Borskej nížine. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1450 a o obci z roku 1557. Predchodkyňou obce bola novšia kolonizovaná osada na niekdajšom uhorsko-českom pohraničí začiatkom 15.storočia. V 16.storočí obec čiastočne kolonizovali Chorváti. Patrila pod ostrihomské panstvo.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nálezy z neolit …

Zohor

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Borskej nížine. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka z roku 1314 hovorí o založení obce menom Sahur. Bola poddanskou osadou pajštúnskeho panstva a jej obyvateľov doplnili v polovici 16.storočia chorvátski osadníci. Patrila panstvu Borinka-Stupava. Už od 18.storočia sa tu pestovalo konope, s ktorým Zohorčania obchodovali v celom Rakúsko-Uhorsku. Časť re …

TOPlist