Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Zvonice v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o zvoniciach v okrese. …

Zvonice v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o zvoniciach v okrese. …

Zvonice v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o zvoniciach v okrese. …

Zvonice v okrese Bratislava IV

ZÁHORSKÁ BYSTRICA Pamiatkový objekt NKP Krematórium s areálom vyhlásený v roku 2003. Murovaná zvonica v štýle povojnovej moderny bola postavená v rokoch 1966-1968. Jej autorom je Ferdinand Milučký. Nachádza sa na terase v areáli krematória na ulici Hodonínska 44. …

Zvonice v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o zvoniciach v okrese. …

Zvonice v okrese Malacky

ROHOŽNÍK Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná zvonica z veže starého kostola (z roku 1561) zo 17.storočia stojí v strede obce. Upravovaná bola v 19.storočí. Má štvorcový pôdorys a výšku dvoch podlaží.   STUDIENKA Murovaná baroková zvonica z 18.storočia. …

Zvonice v okrese Pezinok

MODRA Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Renesančná zvonica zo 16.storočia stojí v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Jána Krstiteľa na cintoríne v Pamiatkovej zóne. Má štvorcový pôdorys.   SVÄTÝ JUR Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Vedľa farského Kostola svätého Juraja, mučeníka na ulici Horné predmestie v rámci jeho murovanej ohrady stojí drevená zvonica z konca 17.storočia …

Zvonice v okrese Senec

DUNAJSKÁ LUŽNÁ Novogotická zvonica z roku 1864 stojí v časti Nová Lipnica.   MALINOVO Zvonica z polovice 19.storočia. …

TOPlist