Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Drobná architektúra v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Zrkadlová sieň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Eklekticistická zrkadlová sieň bývalého kasína z obdobia pred rokom 1889. Upravovaná bola v 20. a 21.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, jednopriestrorovú dispozíciu. Nachádza sa na ulici Nobelova 32 pri železničnom priecestí.   NOVÉ MESTO. Medzníky. Národná kultúrna pamiatka Medzníky vyhlásená v roku 2010. Tvoriaa ju dva míľniky (medzníky). Nachádzajú …

Drobná architektúra v okrese Bratislava IV

KARLOVA VES. Vodárenská studňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Vodárenská kruhová studňa č.1 bola postavená v rokoch 1882-1886. Upravovaná bola v roku 1905 a v 60.rokoch 20.storočia. Nachádza sa na ostrove Sihoť pri Devínskej ceste.   ZÁHORSKÁ BYSTRICA. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Krematórium s areálom vyhlásený v roku 2003. Fontána sa nachádza na terase krematória na ulici Hodonínska 44. Vybudovaná bola …

Drobná architektúra v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Malacky

STUPAVA. Pranier. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový štvorboký kamenný pranier, stĺp hanby, z roku 1766 stojí na Námestí svätej Trojice pred oplotením kaštieľa.   VEĽKÉ LEVÁRE. Pranier. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový pranier, stĺp hanby, z pálenej tehly so štvorcovým pôdorysom zo začiatku 18.storočia sa nachádza na ulici SNP pred kostolom. …

Drobná architektúra v okrese Pezinok

ČASTÁ. Fontána na nádvorí. Pamiatkový objekt NKP Hrad Červený Kameň vyhlásený v roku 1970. Fontána sa nachádza na nádvorí hradného jadra.   ČASTÁ. Pranier. Kamenný pranier zo 17.storočia. …

Drobná architektúra v okrese Senec

BERNOLÁKOVO. Pranier. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný stĺp hanby, pranier, bol postavený pravdepodobne v 17.storočí. Pôvodne stál v priestore pred kaštieľom, kde bola i stanica dopravníkovej pošty. V tomto období patril grófsky rod Esterházi medzi najbohatšie v kraji a preto tu sídlil i panský súd "Úriszék", ktorý vynášal tresty v prípade poddaných. Jedným z trestov bolo i vyviazanie k stĺpu hanby za krádež …

Dubová

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na styku Malých Karpát a Podunajskej pahorkatiny. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka pochádza z roku 1113. Ďalšie písomné zmienky sú z rokov 1262 a 1287. Od 16.storočia patrila panstvu Červený Kameň. V roku 1540 bola kolonizovaná Chorvátmi. Okolo roku 1543 bola známa ako vinohradnícka osada. V rokoch 1549-1590 bola vyplienená Turkami a dočasne spu …

Dúbravka

POLOHA. Mestská časť leží v centrálnej časti okresu na styku Devínskych a Pezinských Karpát.   HISTÓRIA. Bývalá poddanská osada hradu Devín. Územie obce sa v písomných prameňoch spomína prvýkrát v 2.polovici 13.storočia. Jeho osídlenie ale siaha do oveľa dávnejších dôb. Obec bola založená v 14.storočí. Písomne je doložená v roku 1574, kedy ju po predchádzajúcom vyľudnení kolonizovali Chorváti. Od 18.storočia sa miestni …

Dunajská Lužná

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je o časti Nová Lipnica z roku 1230. V 13.storočí bola obec kolonizovaná Nemcami. V rokoch 1683-1720 bola plienená Turkami a kuruckými vojskami. V 18.storočí bola znovu kolonizovaná Nemcami. V roku 1945 boli Nemci z obce vysídlení. Miestne časti sa zlúčili v roku 1960 …

TOPlist