Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Evanjelické kostoly v okrese Bratislava I

Malý evanjelický kostol. Národná kultúrna pamiatka Kostol a záhrada vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Neskorobarokový kostol z roku 1778 je napojený na renesančný meštiansky dom s ústredným arkádovým dvorom. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Spolu so záhradou obohnanou múrom a Veľkým evanjelickým kostolom vytvára evanjelický cirkevný okrsok mimo pôvodných hradieb mesta, ohraničený ulicami Ko …

Evanjelické kostoly v okrese Bratislava II

RUŽINOV Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. Kubistický jednoloďový jednovežový evanjelický kostol  bol postavený v roku 1927. Má obdĺžnikový pôdorys s rovným záverom, Autorom stavby je S. Theiss. Nachádza sa v strede Radničného námestia v lokalite Prievoz. …

Evanjelické kostoly v okrese Bratislava III

RAČA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Klasicistický kostol bol postavený v rokoch 1834-1835. Veža bola dostavaná v 20.storočí (1905). Je jednoloďový. Stojí na ulici Alstrova. …

Evanjelické kostoly v okrese Bratislava V

PETRŽALKA Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa na ulici Znievska.   RUSOVCE Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v 19.storočí. Nachádza sa na ulici Maďarská. …

Evanjelické kostoly v okrese Malacky

VEĽKÉ LEVÁRE Evanjelický tolerančný kostol postavený v klasicistickom slohu v rokoch 1783-1791. Obnovený bol v roku 1825. …

Evanjelické kostoly v okrese Pezinok

LIMBACH Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Evanjelický neskoroklasicistický kostol z roku 1830. Upravovaný bol v roku 1930. Je jednoloďový. Stojí na ulici Vinohradnícka 142.   MODRA. Nemecký evanjelický kostol. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Bývalý nemecký evanjelický kostol bol postavený v roku 1826. V rokoch 1833-1835 bol klasicisticky prefasádovaný. Je trojloďový. Stojí na ulici Dolná 1 v Pa …

Evanjelické kostoly v okrese Senec

BERNOLÁKOVO Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   ČATAJ Funkcionalistický evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   DUNAJSKÁ LUŽNÁ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1814. Jednoloďová stavba stojí na konci časti Nové Košariská.   SENEC Funkcionalistický evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí. …

Gajary

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Borskej nížine. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1377. V roku 1667 získala jarmočné práva a vyvíjala sa ako zemepanské mestečko, ktoré patrilo plaveckému panstvu. Začiatkom 18.storočia bola obec vyplienená.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Je to významná archeologická od najstarších čias. Neolitické sídliskové nálezy vol …

Galérie v okrese Bratislava I

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA Slovenská národná galéria vznikla ako vrcholná štátna umeleckohistorická, zberateľská, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná inštitúcia v roku 1948. Iniciátorom jej založenia bol básnik, novinár a spisovateľ Ladislav Novomeský, vtedajší povereník pre školstvo, vedu a umenie. Tvorí ju komplex budov s ústrednou dominantou, pôvodne štvorkrídlovou barokovou rezidenciou bývalej mestskej polície, situovanou na dunaj …

Galérie v okrese Bratislava II

GALÉRIA SPP Galéria Slovenského plynárenského priemyslu bola otvorená v roku 2000 na Drevenej ulici. Od roku 2009 pôsobí na Mlynských nivách. Uskutočňujú sa v nej výstavy popredných domácich a zahraničných umelcov vo výtvarnom umení, sochárstve, skle, keramike či textile. …

TOPlist