Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Historické budovy v okrese Bratislava IV

DEVÍN. Fara. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistická budova katolíckej fary bola postavená koncom 15.storočia. Upravovaná bola v 18. a 19.storočí a v roku 1970. Má pôdorys v tvare nepravidelného T, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou. Stojí na ulici Štítová 2 pri Kostole svätého Kríža.   DEVÍN. Meštiansky dom. Brigádnická 3. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistic …

Historické budovy v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Bytový dom. Staničný dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Solitérny secesný bytový, Staničný dom, zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol v roku 1992. Má štvorkrídlový otvorený pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Stojí na ulici Kopčianska 6.   PETRŽALKA. Divadlo Aréna. Národná kultúrna pamiatka Divadlo s areálom vyhlásená v roku 1984. Tvoria ju viaceré pamiatko …

Historické budovy v okrese Malacky

JABLONOVÉ. Fara. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Budova pamätnej fary č.20 bola postavená začiatkom 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1843. Pamätná je pobytom kňaza J. Galbavého /1800-1884/, ktorý po vydaní zatykača v roku 1848 na fare ukrýval Ľudovíta Štúra. Stavba má pôdorys v tvare L, je jednopodlažná.   KOSTOLIŠTE. Pamätný dom. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1974 …

Historické budovy v okrese Senec

MILOSLAVOV. Sýpka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1991. Sýpka, bývalý kostol, z 13.storočia. Upravovaná bola v 17. a 19.storočí. Stojí v časti Alžbetin dvor. Dnes je v nej múzeum.   SENEC. Meštianske domy. Renesančné a barokové domy. …

Hradiská v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hradiská v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hradiská v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hradiská v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hradiská v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hradiská v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

TOPlist