Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Báhoň

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Vištuckého potoka východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1244. Patrila Bratislavskému hradu, neskôr mala viacerých majiteľov. V 1.polovici 16.storočia bola kolonizovaná Chorvátmi.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v neolite a v dobe rímskej, sídlisko a pohrebisko z doby veľkomoravske …

Budmerice

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na sútoku Gidry a Štefanovského potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec so starým osídlením sa spomína koncom 13.storočia. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1291 a 1296. V 16.storočí bola poddanskou obcou panstva hradu Červený Kameň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v neolite, opevnená osada zo staršej doby bronzo …

Budovy v okrese Pezinok

DOĽANY. Mestská veža. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Renesančná veža postavená z kameňa a tehly na prelome 16. a 17.storočia. Upravovaná bola v polovici 17.storočia, v 18. a 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je päťpodlažná. Stojí na tzv. Hornom konci obce.   DOĽANY. Pamätný dom. J. Fándly. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená …

Bytové domy v okrese Pezinok

SVÄTÝ JUR. Prostredná 47. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Radový bytový dom, Horné kasárne, z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol na prelome 18. a 19.storočia, v roku 1865 a v 20.storočí. Má pôdorys v tvare U, jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou.  Stojí na ulici Prostredná 47 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. …

Častá

  POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu na styku Malých Karpát a Podunajskej pahorkatiny. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky pochádzajú z roku 1240 o hrade a z roku 1296 o obci. OD 13.storočia až do konca feudalizmu bola poddanskou obcou a patrila hradu Červený Kameň. V listinách z 13.storočia a ďalších storočí sa spomína pod viacerými názvami (Shastus, Sathmansdo …

Cintoríny v okrese Pezinok

ČASTÁ. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. V lese v blízkosti hradu Červený Kameň sa nachádzajú zvyšky židovského cintorína zo 17.-18.storočia s barokovými náhrobníkmi.   MODRA Na mestskom cintoríne je pochovaných viacero slovenských dejateľov (Ľ. Štúr, K. Štúr, S. Zoch a iní).   SVÄTÝ JUR. Evanjelický cintorín. Starý evanjelický cintorín z roku 1577 s neskorobarokovými náhrobnými kam …

Doľany

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu na styku Malých Karpát a Podunajskej pahorkatiny. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1390. Patrila hradu Červený Kameň. Od roku 1606 je poddanským mestečkom s jarmočným právom. Neďaleko obce bola v 18.storočí papiereň a kartónka. V roku 1945 bola čiastočne vypálená Nemcami. Donedávna sa volala Ompitál.   HISTÓRIA O …

Dopravné a športové stavby v okrese Pezinok

SVÄTÝ JUR. Železničná stanica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Výpravná budova železničnej stanice bola postavená v rokoch 1840-1846. Je dvojpodlažná. Prvá konská železnica v Uhorsku, úsek Bratislava-Svätý Jur. Tento úsek bol vystavaný v rokoch 1838-1840. So stavbou sa začalo v roku 1838 a prvý úsek Bratislava-Svätý Jur bol uvedený do prevádzky v roku 1840. Vozy boli ťahané dvoma pármi koní. Vlak premával raz predpolud …

Drobná architektúra v okrese Pezinok

ČASTÁ. Fontána na nádvorí. Pamiatkový objekt NKP Hrad Červený Kameň vyhlásený v roku 1970. Fontána sa nachádza na nádvorí hradného jadra.   ČASTÁ. Pranier. Kamenný pranier zo 17.storočia. …

Dubová

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na styku Malých Karpát a Podunajskej pahorkatiny. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka pochádza z roku 1113. Ďalšie písomné zmienky sú z rokov 1262 a 1287. Od 16.storočia patrila panstvu Červený Kameň. V roku 1540 bola kolonizovaná Chorvátmi. Okolo roku 1543 bola známa ako vinohradnícka osada. V rokoch 1549-1590 bola vyplienená Turkami a dočasne spu …

TOPlist