Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pezinok

Poloha:  Leží vo východnej časti Bratislavského kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  375,5 km2

Počet obyvateľov:  64 697  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  170,87 ob./km2

Okresné mesto:  Pezinok

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí s Trnavským krajom, na severozápade s okresom Malacky, na juhozápade s okresom Bratislava III a na juhovýchode s okresom Senec.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severozápadu Fatransko-tatranská oblasť a z východu oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Pezinské Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina sú to celky Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelok Šúr).

Najvyšší bod:  Veľká homoľa (709,2m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:

Na území okresu ležia 3 mestá a 14 obcí.

» Zaujímavosti

Drobná architektúra v okrese Pezinok

ČASTÁ. Fontána na nádvorí. Pamiatkový objekt NKP Hrad Červený Kameň vyhlásený v roku 1970. Fontána sa nachádza na nádvorí hradného jadra.   ČASTÁ. Pranier. Kamenný pranier zo 17.storočia. …

Dubová

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na styku Malých Karpát a Podunajskej pahorkatiny. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka pochádza z roku 1113. Ďalšie písomné zmienky sú z rokov 1262 a 1287. Od 16.storočia patrila panstvu Červený Kameň. V roku 1540 bola kolonizovaná Chorvátmi. Okolo roku 1543 bola známa ako vinohradnícka osada. V rokoch 1549-1590 bola vyplienená Turkami a dočasne spu …

Evanjelické kostoly v okrese Pezinok

LIMBACH Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Evanjelický neskoroklasicistický kostol z roku 1830. Upravovaný bol v roku 1930. Je jednoloďový. Stojí na ulici Vinohradnícka 142.   MODRA. Nemecký evanjelický kostol. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Bývalý nemecký evanjelický kostol bol postavený v roku 1826. V rokoch 1833-1835 bol klasicisticky prefasádovaný. Je trojloďový. Stojí na ulici Dolná 1 v Pa …

Galérie v okrese Pezinok

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA. Pezinok. Galéria od 18.11.1997 sídli v rekonštruovanom objekte Schaubmarovho mlyna v časti Cajla. V mlyne sa nachádza revitalizovaná mlynská technika z roku 1913. Galéria, ktorá je súčasťou Slovenskej národnej galérie, je prvou a jedinou svojho druhu na Slovensku.   Expozície:   Insita - In situ. Expozíciu tvorí reprezentatívny výber 150 maliarskych, sochárskych, kresbových a grafick …

Hradiská v okrese Pezinok

MODRA. Zámčisko. Archeologická lokalita nad časťou Harmónia. Pravdepodobne okolo roku 700 p. n.l. tu existovalo opevnené hradisko. Predpokladá sa, že keď toto územie začali osídľovať Slovania, bolo Zámčisko dobudované a využívané. Sú tu zreteľné stopy obranných valov a priekop.   PEZINOK. Lazárna. V lokalite "Lazárna" v pezinských horách bola objavená stredoveká fortifikácia.   SVÄTÝ JUR. Neštich. Národná kultúrna p …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Pezinok

ČERVENÝ KAMEŇ Mohutný zachovalý hrad, ktorý stojí na kremencovom brale nad obcami Častá a Píla vo východnej časti Malých Karpát, sa spomína od roku 1240. Hrad dala na svojom majetku postaviť dcéra Belu III. Konštancia (Kunhuta), manželka Přemysla Otakara I. Volal sa Bobrí hrad (Bieberstein). Kamenný kráľovský hrad bol súčasťou pohraničnej sústavy hradov, ktoré vznikali od 13.storočia na ochranu severozápadných hraníc Uhorska. Línia hra …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Pezinok

ČASTÁ. Pohrebná kaplnka. Pamiatkový objekt NKP Hrad Červený Kameň vyhlásený v roku 1970. Pohrebná kaplnka sa nachádza v areáli lesoparku pri hrade.   ČASTÁ. Súbor náhrobníkov. Pamiatkový objekt NKP Hrad Červený Kameň vyhlásený v roku 1970. Súbor náhrobníkov sa nachádza na cintoríne v areáli hradu.   DOĽANY. Hrob J. Fándlyho s náhrobníkom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s empírovým náhrobníkom …

Jablonec

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na ľavom brehu rieky Gidra severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1342.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Trnava …

Jaskyne v okrese Pezinok

CAJLA (JASKYŇA V LOME, TIBRA) Jaskyňa s dĺžkou 75m a hĺbkou 25m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 343m v katastri Pezinka.   CAJLA 2 Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 335m v katastri Pezinka.   JASKYŇA NA JELENCI 1 Zlomovo-korózna jaskyňa s hĺbkou 1 …

Kalvárie v okrese Pezinok

ČASTÁ Pamiatkový objekt NKP Hrad Červený Kameň vyhlásený v roku 1970. Nachádza sa v areáli lesoparku pri hrade.   DOĽANY Kalvária, na ktorej sú dve kaplnky. Kaplnka baroková z roku 1708 a gotická Kaplnka svätého Leonarda z roku 1350. Kaplnka je pútnickým miestom.   MODRA   PEZINOK Prvá písomná zmienka o dnešnej kalvárii pochádza z roku 1754, keď dal mestský senátor Štefan Žolnai postaviť na nevysokom kopci na …

TOPlist