Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pezinok

Poloha:  Leží vo východnej časti Bratislavského kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  375,5 km2

Počet obyvateľov:  64 697  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  170,87 ob./km2

Okresné mesto:  Pezinok

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí s Trnavským krajom, na severozápade s okresom Malacky, na juhozápade s okresom Bratislava III a na juhovýchode s okresom Senec.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severozápadu Fatransko-tatranská oblasť a z východu oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Pezinské Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina sú to celky Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelok Šúr).

Najvyšší bod:  Veľká homoľa (709,2m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:

Na území okresu ležia 3 mestá a 14 obcí.

» Zaujímavosti

Kaplnky v okrese Pezinok

BUDMERICE Kaplnka z roku 1768 stojí na cintoríne.   ČASTÁ 1 Kaplnka pri cintoríne.   ČASTÁ 2   ČASTÁ 3   ČASTÁ 4   DOĽANY. Kaplnka baroková. Baroková kaplnka z roku 1708 je súčasťou kalvárie.   DOĽANY. Kaplnka svätého Leonarda. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Významná stredoveká gotická kaplnka bola postavená v 2.polovici 14.storočia v roku 1350. Upravovaná bola v 17 …

Kaštiele v okrese Pezinok

BÁHOŇ. Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ postavený v rokoch 1759-1765. Po roku 1930 bol upravený.   BUDMERICE. Pálfiovský kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Historizujúca stavba v štýle romanticky chápaných pseudoslohov s vežami a vikiermi, s nepravidelným pôdorysom, dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou z roku 1889. Kaštieľ bol upravený v ro …

Kríže v okrese Pezinok

DOĽANY Kríž z roku 1758.   SVÄTÝ JUR. Modrý kríž. …

Kúpele v okrese Pezinok

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Limbach

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Malých Karpatoch. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1390. Patrila panstvu Pezinok. V roku 1663 bola obec vyplienená Turkami. V roku 1945 boli z obe odsunutí Nemci. Je to typická vinohradnícka obec známa kvalitnými vínami, osobitne vyniká Limbašský silván.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VID …

Ľudová architektúra v okrese Pezinok

BUDMERICE Čiastočne sa zachovala tradičná ľudová architektúra.   Ľudový dom č.68. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Ľudový dom z nepálenej tehly bol postavený v roku 1847. Má pôdorys v tvare L, je jednopodlažný.   LIMBACH Zachovaná pôvodná architektúra.   MODRA   Vinohradnícky dom. Dolná 28, 30. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1992. Renesančný radový vinohradnícky dom zo …

Maloplošné chránené územia v okrese Pezinok

NPR HAJDÚCHY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Bratislava-vidiek. Pôvodne mala názov Hajdúky. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 561.100m2. Ochrana zachovalých lesných spoločenstiev bukového 4.vegetačného stupňa s výskytom hrabu a jedle na biotitických grano …

Meštianske domy v okrese Pezinok

MODRA. Dolná 4. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1992. Klasicistický radový meštiansky dom z 19.storočia stojí na ulici Dolná 4 v Pamiatkovej zóne. Upravovaný bol v roku 1926. Má pôdorys v tvare U, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou.   MODRA. Dukelská 4. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1992. Renesančný nárožný meštiansky dom zo 17.storočia stojí na ulici Dukelská 4 v Pamiatkovej zóne. …

Mestské paláce v okrese Pezinok

Nemáme žiadne informácie o mestských palácoch v okrese. …

Mestské turistické okruhy v okrese Pezinok

HISTORICKÁ CESTA PEZINOK Peší náučný okruh v centre mesta zameraný kultúrne a historicky. Na trase okruhu je 19 zastávok. Jednotlivé zastávky informujú o Malokarpatskom múzeu v meštianskom renesančnom vinárskom dome z roku 1547, kde sú 2 stále expozície a to Dejiny mesta Pezinok s unikátnymi cechovými truhlicami a cínovými nádobami a Dejiny vinohradníctva a vinárstva, v pivniciach sú vinárske sudy a pivničný inventár zo 17. a 19.stor …

TOPlist