Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pezinok

Poloha:  Leží vo východnej časti Bratislavského kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  375,5 km2

Počet obyvateľov:  64 697  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  170,87 ob./km2

Okresné mesto:  Pezinok

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí s Trnavským krajom, na severozápade s okresom Malacky, na juhozápade s okresom Bratislava III a na juhovýchode s okresom Senec.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severozápadu Fatransko-tatranská oblasť a z východu oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Pezinské Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina sú to celky Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelok Šúr).

Najvyšší bod:  Veľká homoľa (709,2m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:

Na území okresu ležia 3 mestá a 14 obcí.

» Zaujímavosti

Miestne turistické chodníky v okrese Pezinok

MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA Je súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a spája najpozoruhodnejšie miesta malokarpatského regiónu, ktoré sú príťažlivé z hľadiska spoznávania miest s tradíciou pestovania a spracovania viniča, výrobou vína a zvyklosťami spojenými s touto činnosťou. Atraktívne sú návštevy múzeí, vinoték, či vínnych pivníc, spojené s ochutnávkou vína a miestnych špecialít. Na Slovensku je 6 vinohradníckych oblastí …

Modra

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu na styku Malých Karpát a Podunajskej pahorkatiny. Leží na brehoch Stoličného potoka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je darovacia listina Gejzu II. z roku 1158, ktorý obec daroval nitrianskej cirkvi. V roku 1241 bola vtedajšia obec vyplienená a spustošená Tatármi. Od začiatku 14.storočia zažíva rozvoj vinohradníctva. V polovici 14.storočia (1345) s …

Mohyly a mohylníky v okrese Pezinok

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Pezinok

  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM. Múzeum Červený Kameň v Častej. Sídlom múzea je národná kultúrna pamiatka hrad Červený Kameň, ktorý svojou výhodnou polohou a unikátnymi zbierkami patrí k najnavštevovanejším hradom na Slovensku. Hrad Červený Kameň bol koncom 20.storočia obnovený, od roku 1990 bol čiastočne a od roku 1996 úplne sprístupnený verejnosti. Svojim zbierkovým fondom, ktorého základ tvorí mecénska a zberateľská činnosť rodiny …

Náučné chodníky v okrese Pezinok

LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK PECE – ČERTOV KOPEC Chodník sa nachádza v CHKO Malé Karpaty. Je to samoobslužný, jednosmerný, peší, letný aj zimný chodník. Zameraný je lesnícky a historicky. Východisko chodníka je na odbočke vpravo od hlavnej cesty na Pezinskú Babu smerom na Rybníček. Trasa vedie dolinou Rybníckeho potoka cez lokalitu Pezinský hrad (350m) so zvyškami múrov stredovekého hradu a lokalitu Rybníček so štyrmi lúkami, pokračuje po …

Pamätné izby v okrese Pezinok

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM. Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre - Pamätná izba Ľudovíta Štúra. Pamätná izba Ľudovíta Štúra je expozíciou Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. Je umiestnená v dome č.84 na námestí, v ktorom Ľudovít Štúr zomrel. Svojou koncepciou približuje návštevníkovi pobyt Ľ. Štúra v Modre, jeho vzťahy k priateľom a jednotlivé lokality mesta, ktoré sa viažu k jeho pobytu. Pamätná izba pripomína posledné roky jeho života v Modre a oko …

Pamätné tabule v okrese Pezinok

DOĽANY. Pamätná tabuľa J. Fándlyho. Pamiatkový objekt NKP Dom pamätný a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa Juraja Fándlyho /1750-1811/ je od roku 1958 osadená na jeho rodnom dome, č.154. Jej autorom je Hoja.   DOĽANY. Pamätná tabuľa J. Palkoviča. Pamiatkový objekt NKP Dom pamätný a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa vydavateľa J. Palkoviča /1763-1835/ je od roku 1926 osadená na …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Pezinok

BUDMERICE. Pomník J. Holčeka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník včelára Juraja Holčeka /1811-1869/ z roku 1925 stojí na rovnomennej ulici. Jeho autorom je Hoja.   ČASTÁ. Pomník J. Fándlyho. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1978. Pomník spisovateľa Juraja Fándlyho /1750-1811/ z roku 1967 stojí pri hlavnej ceste.   DOĽANY. Pomník J. Fándlyho. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku …

Pamiatkové územia v okrese Pezinok

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA SVÄTÝ JUR Historické jadro mesta bolo Nariadením 479/1990 z 23.5.1990 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Účelom vyhlásenia je zabezpečiť ochranu a obnovu urbanistických, architektonických, výtvarných, národopisných a kultúrno-spoločenských hodnôt historických častí mesta. Predmetom ochrany je historický pôdorys, hmotová a priestorová štruktúra zástavby, historická zeleň, verejná zeleň, objekty vyhlásené z …

Parky v okrese Pezinok

BRATISLAVSKÝ LESNÝ PARK Je to komplex prevažne listnatých lesov s rekreačnou funkciou o výmere 17.056ha. Zahŕňa lesy v južnej časti Malých Karpát od Devína po Stupavu, Košarisko, Limbach a lužné lesy po oboch stranách Dunaja od sútoku s Moravou po Čunovo. Karpatská časť Bratislavského lesného parku je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Najvyšším vrchom parku je Malý Javorník /583,7m/. Stojí na ňom meteorologická stanica. Na území Bratislavs …

TOPlist