Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pezinok

Poloha:  Leží vo východnej časti Bratislavského kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  375,5 km2

Počet obyvateľov:  64 697  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  170,87 ob./km2

Okresné mesto:  Pezinok

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí s Trnavským krajom, na severozápade s okresom Malacky, na juhozápade s okresom Bratislava III a na juhovýchode s okresom Senec.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severozápadu Fatransko-tatranská oblasť a z východu oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Pezinské Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina sú to celky Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelok Šúr).

Najvyšší bod:  Veľká homoľa (709,2m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:

Na území okresu ležia 3 mestá a 14 obcí.

» Zaujímavosti

Pezinok

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu na styku Malých Karpát a Podunajskej pahorkatiny.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1208 dokedy patrila Bratislavskému hradu. Neskôr patrila nitrianskemu županovi, potom pezinským a svätojurským grófom. Od 2.polovice 13.storočia je doložené vinohradníctvo a zakladanie viníc. V tom období bola oblasť obce osídlená prvou vlnou nemeckých vinohradníkov a remeselníkov. Dr …

Píla

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Malých Karpatoch. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1602. Patrila hradu Červený Kameň. V chotári obce bola od 17.storočia až do roku 1880 skláreň a papiereň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Pezinok

Územie okresu zasahuje zo severozápadu celok Malé Karpaty s podcelkom Pezinské Karpaty (časť Homoľské Karpaty), z juhovýchodu sem zasahuje celok Podunajská rovina s podcelkom Šúr a na východe je to celok Podunajská pahorkatina s podcelkom Trnavská pahorkatina (časť Podmalokarpatská pahorkatina).   MALÉ KARPATY Geomorfologický celok, ktorým sa začína veľký stredoeurópsky oblúk. Tiahne sa v dĺžke asi 100km od Hainburgu v Rakúsku …

Predajne v okrese Pezinok

PKP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prirodzené vodné plochy v okrese Pezinok

JURSKÉ JAZERO Ochrana trvale zamokreného horského rašeliniska s jelšou lepkavou, brezou bielou, osikou, dubom letným, vŕbou popolavou v Malých Karpatoch. Okraje močiara sú lemované jaseňom štíhlym, hrabom, s prechodom do bukového lesa. Zaujímavá je flóra rašeliniska. Z geologického hľadiska je priestor budovaný kryštalickými horninami. Je to prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1988, novelizovaná v roku 2004 s rozlohou 274.900m2. …

Relax v okrese Pezinok

PKR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Pezinok

BÁHOŇ. Kostol svätého Františka Assiského. Novorománsky rímsko-katolícky farský Kostol svätého Františka Assiského bol postavený v rokoch 1914-1921.   BUDMERICE. Kostol povýšenia Svätého kríža. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol povýšenia Svätého kríža bol znovu postavený v roku 1782 v barokovom slohu. Nachádza sa na ulici J. Holčeka.   ČASTÁ. Kostol svätého Imricha. Národná kultúrna pamiatka vyhlá …

Rozhľadne v okrese Pezinok

KUKLA Na vrchu Kukla /564,0m/ stojí turistická rozhľadňa, z ktorej je panoramatický výhľad na Pezinské Karpaty, Podunajskú pahorkatinu, Považský Inovec, Tribeč a za jasného počasia na pohorie Börzsöny v Maďarsku.   VEĽKÁ HOMOLA Na vrchu Veľká homoľa /709,2m/ stojí turistická rozhľadňa. Veľká homoľa je svojou polohou a výškou najvýraznejším vrchom na východnej strane južnej časti Malých Karpát. Jeho význam ocenili už v m …

Ruiny a základy v okrese Pezinok

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Šenkvice

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Stoličného potoka východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1256. Po tatárskom vpáde sem prichádzajú nemeckí kolonisti. Ďalšia zmienka je z roku 1550. V polovici 16.storočia prichádzajú na územie obce Chorvátmi, ktorá sa asimilovali až koncom 18.storočia. V roku 1898 pracoval v obci liehovar, škrobár …

TOPlist