Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pezinok

Poloha:  Leží vo východnej časti Bratislavského kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  375,5 km2

Počet obyvateľov:  64 697  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  170,87 ob./km2

Okresné mesto:  Pezinok

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí s Trnavským krajom, na severozápade s okresom Malacky, na juhozápade s okresom Bratislava III a na juhovýchode s okresom Senec.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severozápadu Fatransko-tatranská oblasť a z východu oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Pezinské Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina sú to celky Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelok Šúr).

Najvyšší bod:  Veľká homoľa (709,2m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:

Na území okresu ležia 3 mestá a 14 obcí.

» Zaujímavosti

Ubytovanie v okrese Pezinok

PKU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Pezinok

PEZINOK. Rybník Fugelka II. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1987. Vodná nádrž Biela skala sa nachádza v časti Píla. Rybník Fugelka II bol vybudovaný v 2.polovici 19.storočia.   RYBNÍK KEJDA. Pezinok.   ŠURSKÝ RYBNÍK   VN BIELA SKALA   VN BUDMERICE   VN DOĽANY   VN HARMÓNIA. Modra.   VN LIMBACH   VN VIŠTUK …

Územia európskeho významu v okrese Pezinok

BIELE HORY /SKUEV0267/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 10.168,78ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porast …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Pezinok

CHKO MALÉ KARPATY Bola vyhlásená 5.5.1976, v roku 2001 boli prehodnotené a upravené jej hranice. Rozloha 64.610,1202ha. Malé Karpaty patria do Fatransko-tatranskej oblasti, ktorá je súčasťou Vnútorných Západných Karpát. Ochrana prírody Malých Karpát sleduje zachovať a zveľadiť všetko, čo je významné z hľadiska vedeckého, kultúrneho, výchovného a je dôležitá pre zlepšenie prírodných pomerov, zachovanie rázu a biologickej rovnováhy kra …

Vily v okrese Pezinok

MODRA. Vila Sokol. V mestskej časti Harmónia stojí vila Sokol, ktorá bola v lete 1919 sídlom Šrobárovej vlády. …

Viničné

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1208. Ďalšia zmienka je z roku 1390, kedy sa obec spomína ako Sambavich. Obec bola poddanskou obcou pezinských a svätojurských grófov. Ďalšia zmienka je z roku 1425.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. &nbs …

Vinosady

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na styku Malých Karpát a Podunajskej pahorkatiny. Leží na brehoch Trlianskeho potoka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o pôvodných obciach sú z roku 1208 (Veľké Tŕnie) a 1294 (Malé Tŕnie). V minulosti boli obce známe ako Kučišdorf a Trlinok. Boli vlastníctvom grófov z Pezinka a Svätého Jura a poddanskými obcami bratislavskej kapituly. Začiatkom 18.st …

Vištuk

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Vištuckého potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v listine z roku 1244. Bola poddanskou obcou panstva Červený Kameň. V 16.storočí bola kolonizovaná Chorvátmi o čom svedčí zápis z roku 1540. Tí sa postupne poslovenčili.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VID …

Vodná turistika v okrese Pezinok

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

TOPlist