Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pezinok

Poloha:  Leží vo východnej časti Bratislavského kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  375,5 km2

Počet obyvateľov:  64 697  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  170,87 ob./km2

Okresné mesto:  Pezinok

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí s Trnavským krajom, na severozápade s okresom Malacky, na juhozápade s okresom Bratislava III a na juhovýchode s okresom Senec.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severozápadu Fatransko-tatranská oblasť a z východu oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Pezinské Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina sú to celky Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelok Šúr).

Najvyšší bod:  Veľká homoľa (709,2m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:

Na území okresu ležia 3 mestá a 14 obcí.

» Zaujímavosti

Vodopády v okrese Pezinok

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Pezinok

MODRA. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka Mestské opevnenie vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotické mestské opevnenie hviezdicového typu zo začiatku 17.storočia, z rokov 1610-1646. Zachované len čiastočne okolo historického jadra na Námestí slobody a na ulici Štúrova. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Brána opevnenia. Brána opevnenia, tzv. Horná brána, z obdobia renesancie okolo roku 16 …

Výrobné stavby v okrese Pezinok

MODRA. Manufaktúra na majoliku. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Budova Majoliky z roku 1883. Upravovaná bola v roku 1930. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná. Stojí na ulici Súkennícka 41 v Pamiatkovej zóne. Autorom stavby je Ján Döringer a autorom rekonštrukcie v roku 1930 je František Pavlovský.   MODRA. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Renesančný vodný mlyn zo 1 …

Významné stromy v okrese Pezinok

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Pezinok

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Zvonice v okrese Pezinok

MODRA Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Renesančná zvonica zo 16.storočia stojí v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Jána Krstiteľa na cintoríne v Pamiatkovej zóne. Má štvorcový pôdorys.   SVÄTÝ JUR Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Vedľa farského Kostola svätého Juraja, mučeníka na ulici Horné predmestie v rámci jeho murovanej ohrady stojí drevená zvonica z konca 17.storočia …

TOPlist