Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Bernolákovo

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch Čiernej vidy západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1209. V 13.storočí patrila panstvu svätojurských a pezinských grófov, od 16.storočia panstvu Šintava. V 17.storočí sa z obce stalo poddanské mestečko a ako mestečko sa vyvíjalo až do 18.storočia. V 17.stotročí sa zakladali cechy a mestečko získalo trho …

Blatné

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Stoličného potoka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1245 a 1254. Menila majiteľov. Od 16.-storočia patrila panstvu Svätý Jur. V rokoch 1556-1580 tu palatín Ilešházi usadil chorvátskych kolonistov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Územie ob …

Boldog

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku1245. Patrila kláštoru klarisiek v Bratislave v panstve Veľký Máger. Začiatkom 19.storočia obec kúpili Esterháziovci. Obec bola v rokoch 1938-1945 pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nález rímskej kamennej platne s nápisom, sekundárne zabudovanej do muriv …

Čataj

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Vištuckého potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1244. Patrila viacerým zemianskym rodinám, koncom 18.storočia panstvu Kráľová pri Senci. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Archeologické nálezy z neolitu, sídlisko volútovej k …

Chorvátsky Grob

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1399,1514 a 1552. V roku 1553 bola vyplienená a vypálená Turkami. Neskôr bola kolonizovaná Chorvátmi. Patrila svätojurskému panstvu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie z doby halštatskej.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek …

Cintoríny v okrese Senec

SENEC. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2013. Príkostolný cintorín sa nachádza na návrší na západnom okraji Farského námestia v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Mikuláša, biskupa. Vznikol pred rokom 1308. Upravovaný bol v 16.-20.storočí. …

Dopravné a športové stavby v okrese Senec

DUNAJSKÁ LUŽNÁ. Protipovodňová hrádza. Úsek Jánošíková.  Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Hornožitnoostrovná protipovodňová hrádza z polovice 19.storočia, úsek hrádze Jánošíková. Upravovaná bola v rokoch 1893, 1903 a 1955-1965.   DUNAJSKÁ LUŽNÁ. Protipovodňová hrádza. Úsek Nové Košariská. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Hornožitnoostrovná protipovodňová hrádza z polovice 19.storočia, úsek hrád …

Drobná architektúra v okrese Senec

BERNOLÁKOVO. Pranier. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný stĺp hanby, pranier, bol postavený pravdepodobne v 17.storočí. Pôvodne stál v priestore pred kaštieľom, kde bola i stanica dopravníkovej pošty. V tomto období patril grófsky rod Esterházi medzi najbohatšie v kraji a preto tu sídlil i panský súd "Úriszék", ktorý vynášal tresty v prípade poddaných. Jedným z trestov bolo i vyviazanie k stĺpu hanby za krádež …

Dunajská Lužná

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je o časti Nová Lipnica z roku 1230. V 13.storočí bola obec kolonizovaná Nemcami. V rokoch 1683-1720 bola plienená Turkami a kuruckými vojskami. V 18.storočí bola znovu kolonizovaná Nemcami. V roku 1945 boli Nemci z obce vysídlení. Miestne časti sa zlúčili v roku 1960 …

Evanjelické kostoly v okrese Senec

BERNOLÁKOVO Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   ČATAJ Funkcionalistický evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   DUNAJSKÁ LUŽNÁ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1814. Jednoloďová stavba stojí na konci časti Nové Košariská.   SENEC Funkcionalistický evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí. …

TOPlist