Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Senec

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti Bratislavského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  359,9 km2

Počet obyvateľov:  88 052  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  239,92 ob./km2

Okresné mesto:  Senec

Hranice územia:  Na východe hraničí s Trnavským krajom. Južnú hranicu tvorí krátky úsek štátnej hranice s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresmi Bratislava II, Bratislava III a na severozápade s okresom Pezinok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje oblasť Podunajská nížina zo severu celkom Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina) a z juhu celkom Podunajská rovina (podcelky Úľanská mokraď a Šúr).

Najvyšší bod:

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0m), celok Podunajská rovina, podcelok Úľanská mokraď.

Na území okresu leží 1 mesto a 28 obcí.

» Zaujímavosti

Hurbanova Ves

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu Malého Dunaja južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1955. V rokoch 1924-1929 bolo územie obce kolonizované obyvateľmi z okolia Myjavy. Obec bola súčasťou obce Zlaté Klasy. V roku 1960 sa od nej oddelila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Člo …

Igram

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Vištuckého potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1244 a 1254. Obec patrila viacerým zemianskym rodinám. V roku 1420 patrila grófom zo Svätého Jura a Pezinka. Bola osadou kráľovských spevákov – igricov. V 19.-20.storočí sa tu vyrábali vyrezávané piesty a stĺpové kríže. &nbs …

Ivanka pri Dunaji

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch Čiernej vody západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1209. Patrila svätojurským grófom. Dňa 4.5.1919 pri obci zahynul pri leteckej havárii Milan Rastislav Štefánik.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Archeologická lokalita. Rímsko-barbarské pohrebisko, nálezy z doby sťahovania národov.   OPLA …

Jaskyne v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kalinkovo

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1288. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Kalvárie v okrese Senec

SENEC Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 2013. Novoklasicistická kalvária sa nachádza na Farskom námestí. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Súsošie Golgoty. Socha ukrižovaného Krista. (Pozri Sochy a busty v okrese Senec). Súsošie Golgoty. Socha svätej Márie Magdalény. (Pozri Sochy a busty v okrese Senec). Súsošie Golgoty. Socha Panny Márie. (Pozri Sochy a busty v okrese Senec). Súsošie Golgoty. Socha …

Kaplna

  POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Vištuckého potoka severovýchodne od okresného mesta. Do roku 1995 sa obec volala Kaplná. Opatrením 103/1996 účinným od 1.1.1996 zmenila názov na Kaplna.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1244. V roku 1530 bola vyplienená Turkami. V polovici 16.storočia ju kolonizovali Chorváti.   HISTÓRIA OSÍD …

Kaplnky v okrese Senec

BERNOLÁKOVO. Kaplnka svätej Anny. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Kaplnku svätej Anny dal postaviť gróf Esterházi pri kaštieli v severozápadnom cípe parku v roku 1724. Kaplniek tohto druhu sa zachovalo na Slovensku veľmi málo. Má nepravidelný pôdorys a centrálnu dispozíciu. Hlavný oltár s obrazom svätej Anny Samotretej z polovice 18.storočia. Kaplnka má bohatý inventár z 2.polovice 18.storočia. Barokovo-k …

Kaštiele v okrese Senec

BERNOLÁKOVO. Esterháziovský kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Kaštieľ bol postavený rodinou Esterházi v barokovom slohu v rokoch 1714-1722. Upravovaný bol v 18.storočí, v roku 1911 a v rokoch 1948-1949. Bol to jeden z prvých kaštieľov, ktorý naštartoval na západnom Slovensku po skončení tureckých vojen a protihabsburských povstaní nový stavebn …

Kostolná pri Dunaji

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1332. Podľa základov románskeho kostola je ale oveľa staršia. Patrila rôznym zemianskym rodinám, začiatkom 18.storočia časť obce a pivovar patrili Pálfiovcom. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v eneolite. Pohrebisko st …

TOPlist