Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Senec

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti Bratislavského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  359,9 km2

Počet obyvateľov:  88 052  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  239,92 ob./km2

Okresné mesto:  Senec

Hranice územia:  Na východe hraničí s Trnavským krajom. Južnú hranicu tvorí krátky úsek štátnej hranice s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresmi Bratislava II, Bratislava III a na severozápade s okresom Pezinok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje oblasť Podunajská nížina zo severu celkom Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina) a z juhu celkom Podunajská rovina (podcelky Úľanská mokraď a Šúr).

Najvyšší bod:

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0m), celok Podunajská rovina, podcelok Úľanská mokraď.

Na území okresu leží 1 mesto a 28 obcí.

» Zaujímavosti

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Senec

RECA Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 17.storočí. V roku 1760 bol rozšírený. …

Kráľová pri Senci

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch Čiernej vody juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1355 a 1363. Patrila ku kráľovským majetkom o čom svedčí aj jej názov. Neskôr patrila panstvu Svätý Jur, ktoré tu malo stredisko jedného z dištriktov panstva. Od 18.storočia tu bola veľká francúzska záhrada s pomarančovníkmi, oleandra …

Kríže v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Kúpele v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Ľudová architektúra v okrese Senec

BLATNÉ Začiatkom 20.storočia sa v domoch maľovali steny nad ohniskom (ľudové maliarky).   ČATAJ Z 19.storočia sa zachovali domy z nepálenej tehly s pôvodnou dispozíciou. Vchody sú zdôraznené výpustkom. V polovici 20.storočia tu boli domy s maľovanými kuchyňami.   DUNAJSKÁ LUŽNÁ V časti Nová Lipnica sa zachovali hlinené domy z konca 19. a začiatku 20.storočia.   HAMULIAKOVO Niekoľko zachovalých roľníckych d …

Malinovo

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na pravom brehu Malého Dunaja juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1209 a 1309. V minulosti sa volala Eberhardt. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turisti …

Maloplošné chránené územia v okrese Senec

NPR ŠÚR Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1952. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 681,3924ha (z toho bolo 214,29ha ochranných lesov, 197,42ha lesov osobitného určenia a 156,34ha nelesných plôch). Výmera ochranného pásma bola 307,2936ha (z toho bolo 4,88ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola v …

Mestské turistické okruhy v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Senec

MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA Je súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a spája najpozoruhodnejšie miesta malokarpatského regiónu, ktoré sú príťažlivé z hľadiska spoznávania miest s tradíciou pestovania a spracovania viniča, výrobou vína a zvyklosťami spojenými s touto činnosťou. Atraktívne sú návštevy múzeí, vinoték, či vínnych pivníc, spojené s ochutnávkou vína a miestnych špecialít. Na Slovensku je 6 vinohradníckych oblastí …

Miloslavov

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1244. Od roku 1921 bola kolonizovaná Slovákmi. V roku 1936 sa vyčlenila z okolitých obcí.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE …

TOPlist