Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Senec

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti Bratislavského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  359,9 km2

Počet obyvateľov:  88 052  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  239,92 ob./km2

Okresné mesto:  Senec

Hranice územia:  Na východe hraničí s Trnavským krajom. Južnú hranicu tvorí krátky úsek štátnej hranice s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresmi Bratislava II, Bratislava III a na severozápade s okresom Pezinok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje oblasť Podunajská nížina zo severu celkom Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina) a z juhu celkom Podunajská rovina (podcelky Úľanská mokraď a Šúr).

Najvyšší bod:

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0m), celok Podunajská rovina, podcelok Úľanská mokraď.

Na území okresu leží 1 mesto a 28 obcí.

» Zaujímavosti

Mohyly a mohylníky v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Most pri Bratislave

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na pravom brehu Malého Dunaja juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1283. Patrila sčasti eberhardskému panstvu a sčasti zemianskym rodinám. V rokoch 1683-1720 bola vyplienená Turkami a kuruckým vojskom. V 1.polovici 18.storočia ju kolonizovali Nemci. V roku 1945 bolo nemecké obyvateľstvo vysídlené …

Múzeá v okrese Senec

  MESTSKÉ MÚZEUM V SENCI Sídlo múzea je v tzv. Tureckom dome na Námestí 1.mája 4. Zriaďovateľom múzea je mesto Senec. Je to regionálne múzeum zamerané na dokumentáciu mesta Senec a okolia. Myšlienka založenia múzea v Senci sa vo verejnom živote objavovala už aj v minulosti a to veľmi oprávnene. Inštitúcia podobného charakteru so zameraním svojej pozornosti na okolitý región vždy absentovala. V bývalom okrese Bratislava-vidiek bol …

Náučné chodníky v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o náučných chodníkoch v okrese. …

Nová Dedinka

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch Čiernej vody juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Súčasná obec vznikla v roku 1960 zlúčením dvoch obcí. Obe boli v rokoch 1938-1945 pripojené k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Pod románskym kostolom a v jeho okolí sa nachádza mohylník kalendenberskej kultúry zo staršej doby železnej.   OPLATÍ SA NA …

Nový Svet

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1871. V roku 1924 bola kolonizovaná Slovákmi. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. Do roku 1960 bola obec súčasťou Senca. Do roku 2001 bola obec miestnou časťou obce Reca. Nariadením 583/2001 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   …

Pamätné izby v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o pamätných izbách v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o pamätných tabuliach v okrese. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Senec

BERNOLÁKOVO. Pomník A. Bernoláka. Národná kultúrna pamiatka Pomník s bustou vyhlásená v roku 1963. Modernistické dielo z roku 1937. Nachádza sa na ulici Bernolákova východne od rímsko-katolíckeho kostola. Autorom je F. Motoška. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Štvorboký kamenný podstavec pomníka. Busta. Busta jazykovedca Antona Bernoláka /1762-1813/.   DUNAJSKÁ LUŽNÁ. Jánošíková 1.   DUNAJSKÁ LUŽ …

Pamiatkové územia v okrese Senec

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

TOPlist