Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Senec

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti Bratislavského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  359,9 km2

Počet obyvateľov:  88 052  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  239,92 ob./km2

Okresné mesto:  Senec

Hranice územia:  Na východe hraničí s Trnavským krajom. Južnú hranicu tvorí krátky úsek štátnej hranice s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresmi Bratislava II, Bratislava III a na severozápade s okresom Pezinok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje oblasť Podunajská nížina zo severu celkom Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina) a z juhu celkom Podunajská rovina (podcelky Úľanská mokraď a Šúr).

Najvyšší bod:

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0m), celok Podunajská rovina, podcelok Úľanská mokraď.

Na území okresu leží 1 mesto a 28 obcí.

» Zaujímavosti

Parky v okrese Senec

BERNOLÁKOVO Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Pri Kaštieli sa rozprestiera prírodno-krajinársky park anglického typu s historickou zeleňou, ktorý bol vybudovaný v 18.storočí. Upravovaný bol v 19.storočí. V parku sa od roku 1995 nachádza 9-jamkové golfové ihrisko, ktoré bolo prvé na Slovensku.   IVANKA PRI DUNAJI Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Pri Kaštieli sa rozp …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Senec

Územie okresu z juhu zasahuje celok Podunajská rovina podcelkami Šúr a Úľanská mokraď. Zo severu je to celok Podunajská pahorkatina podcelkom Trnavská pahorkatina (časti Podmalokarpatská pahorkatina a Trnavská tabuľa).   PODUNAJSKÁ PAHORKATINA Geomorfologický celok oblasti Podunajská nížina. Je to najväčší krajinný celok v SR, ktorý zaberá severnú a severovýchodnú časť Podunajskej nížiny. Celok v smere severozápad-juhovýchod d …

Predajne v okrese Senec

SCP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prirodzené vodné plochy v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Reca

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1256 v predikáte Petrus de Reche. V roku 1310 sa spomína ako osada, ktorá patrila Bratislavskému hradu. V 13.-14.storočí sa stala majetkom tunajších zemepánov. V 17.storočí sa tu usadila skupina českých protestantských emigrantov. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k  …

Relax v okrese Senec

SCR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Senec

BERNOLÁKOVO. Kostol svätého Štefana Kráľa. Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. V literatúre sa často spomína ako gotická stavba zo 14.storočia, no niektoré historické pramene pripúšťajú možnosť, že v tom období bola goticky iba upravená románska stavba z 2.polovice 12.storočia. Upravovaný bol v roku 1618. Gotický charakter sa zmenil ďalšou úpravou v 18.sto …

Rovinka

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1287. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a chovom hovädzieho dobytka.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ, MIESTNE ČASTI A OBCE V SUSE …

Rozhľadne v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o rozhľadniach v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Senec

KALINKOVO. Zrúcanina kostola. Zrúcanina románskeho kostola, ktorý pochádza z roku 1260.   …

TOPlist