Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Senec

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti Bratislavského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  359,9 km2

Počet obyvateľov:  88 052  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  239,92 ob./km2

Okresné mesto:  Senec

Hranice územia:  Na východe hraničí s Trnavským krajom. Južnú hranicu tvorí krátky úsek štátnej hranice s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresmi Bratislava II, Bratislava III a na severozápade s okresom Pezinok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje oblasť Podunajská nížina zo severu celkom Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina) a z juhu celkom Podunajská rovina (podcelky Úľanská mokraď a Šúr).

Najvyšší bod:

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0m), celok Podunajská rovina, podcelok Úľanská mokraď.

Na území okresu leží 1 mesto a 28 obcí.

» Zaujímavosti

Senec

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v listine palatína a bratislavského grófa Rolanda z 25.novembra 1252 v súvislosti s vytyčovaním hraníc. Patrila panstvu Šintava. Okrem najstaršej písomnej správy sa obec spomína aj v listine z 18.decembra 1326, ktorou Karol I. obnovuje chotár osady Beel a spomína Kostol svätého Mikuláša v Senci. Okolo roku 1480 s …

Sídliská v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Skanzeny v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

Sochy a busty v okrese Senec

IVANKA PRI DUNAJI. Socha svätého Donáta. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1994. Nachádza sa na Námestí padlých hrdinov pred kostolom. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec s reliéfom. Štvorboký kamenný podstavec s reliéfom z 4.štvrtiny 18.storočia. Socha. Klasicistická socha svätého Donáta z 4.štvrtiny 18.storočia.   IVANKA PRI DUNAJI. Socha svätého Floriána. Národná kultúrna pam …

Šport v okrese Senec

SCŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Senec

SCS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Synagógy v okrese Senec

SENEC Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Prvá ortodoxná synagóga bola v Senci postavená v roku 1825. V rokoch 1904-1906 bola jednoloďová stavba zrenovovaná do súčasnej podoby v secesnom slohu s orientálnymi prvkami. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Staviteľom je J. Halzl. Bola jedinou v okolí a Senec bol mestom s početnou židovskou komunitou. V roku 1930 tvorilo židovské obyvateľstvo asi štvrtinu celkového počtu …

Tomášov

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch Malého Dunaja juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1240 a 1250. Obec patrila panstvu Bratislava, od 13.storočia tunajším zemepánom. Od 16.storočia majetky obce patrili panstvu v Malinove a grófom zo Svätého Jura a Pezinka. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.   …

Tureň

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch Čiernej vody južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1252. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

TOPlist