Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Senec

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti Bratislavského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  359,9 km2

Počet obyvateľov:  88 052  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  239,92 ob./km2

Okresné mesto:  Senec

Hranice územia:  Na východe hraničí s Trnavským krajom. Južnú hranicu tvorí krátky úsek štátnej hranice s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresmi Bratislava II, Bratislava III a na severozápade s okresom Pezinok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje oblasť Podunajská nížina zo severu celkom Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina) a z juhu celkom Podunajská rovina (podcelky Úľanská mokraď a Šúr).

Najvyšší bod:

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0m), celok Podunajská rovina, podcelok Úľanská mokraď.

Na území okresu leží 1 mesto a 28 obcí.

» Zaujímavosti

Ubytovanie v okrese Senec

SCU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Senec

ROVINKA Východne od obce Rovinka sa nachádza rovnomenné jazero.   SLNEČNÉ JAZERÁ Pri Senci sa nachádzajúce jazerá, ktoré slúžia ako prímestské stredisko letnej rekreácie. Vznikali od 2.polovice 19.storočia postupnou ťažbou štrkov. Štrkopiesčité jazerá s rozlohou 105ha vznikli presakovaním spodnej vody do štrkových jám. Teplota vody v lete je 20-25˚C. Sú tu pieskové pláže. Územie so svojimi 2.000 hodinami slnečného svitu …

Územia európskeho významu v okrese Senec

BISKUPICKÉ LUHY /SKUEV0295/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 869,03ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Senec

CHKO DUNAJSKÉ LUHY Vyhlásená bola 3.3.1998. Rozloha 12.284,4609ha. Slovensko-maďarský úsek Dunaja s rozsiahlou sústavou riečnych ramien predstavuje v stredoeurópskych podmienkach výnimočné prírodné prostredie. Vyznačuje sa bohatosťou vodných, mokraďných a lesných ekosystémov s vysokou druhovou rozmanitosťou. Dunaj je medzinárodne významným biokoridorom, ktorým pravidelne sezónne migrujú početné druhy vtákov, rýb a iných živočíchov. I …

Veľký Biel

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1294. Patrila Bratislavskému hradu, vinohrad patril v roku 1323 bratislavskej kapitule. Od 16.storočia tu mali podiel rôzne zemianske rody. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Vlky

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na pravom brehu Malého Dunaja juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1260 a 1277. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OK …

Vodná turistika v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodopády v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

TOPlist