Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Senec

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti Bratislavského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  359,9 km2

Počet obyvateľov:  88 052  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  239,92 ob./km2

Okresné mesto:  Senec

Hranice územia:  Na východe hraničí s Trnavským krajom. Južnú hranicu tvorí krátky úsek štátnej hranice s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresmi Bratislava II, Bratislava III a na severozápade s okresom Pezinok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje oblasť Podunajská nížina zo severu celkom Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina) a z juhu celkom Podunajská rovina (podcelky Úľanská mokraď a Šúr).

Najvyšší bod:

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0m), celok Podunajská rovina, podcelok Úľanská mokraď.

Na území okresu leží 1 mesto a 28 obcí.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Senec

BERNOLÁKOVO. Vodojem. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Vodojem stojí 50m severozápadne od kostola. Starý vežový vodojem Várdomb z roku 1912. Má kruhový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, výšku dvoch podlaží.   …

Významné stromy v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Zálesie

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu Malého Dunaja juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé zmienky o území obce sú z roku 1923 kedy boli rozparcelované majetky grófa Aponiho. Obec vznikla v roku 1940 oddelením a osamostatnením miestnej časti Gesayova od obce Malinovo (Eberhardt). Obyvatelia obce pracujú najmä v závodoch v Bratislave.   HISTÓRIA OSÍDLEN …

Zvonice v okrese Senec

DUNAJSKÁ LUŽNÁ Novogotická zvonica z roku 1864 stojí v časti Nová Lipnica.   MALINOVO Zvonica z polovice 19.storočia. …

TOPlist