Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Veľkoplošné chránené územia v okrese Senec

CHKO DUNAJSKÉ LUHY Vyhlásená bola 3.3.1998. Rozloha 12.284,4609ha. Slovensko-maďarský úsek Dunaja s rozsiahlou sústavou riečnych ramien predstavuje v stredoeurópskych podmienkach výnimočné prírodné prostredie. Vyznačuje sa bohatosťou vodných, mokraďných a lesných ekosystémov s vysokou druhovou rozmanitosťou. Dunaj je medzinárodne významným biokoridorom, ktorým pravidelne sezónne migrujú početné druhy vtákov, rýb a iných živočíchov. I …

Vodopády v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

TOPlist