Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Vodné Plochy

Prirodzené vodné plochy v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Senec

ROVINKA Východne od obce Rovinka sa nachádza rovnomenné jazero.   SLNEČNÉ JAZERÁ Pri Senci sa nachádzajúce jazerá, ktoré slúžia ako prímestské stredisko letnej rekreácie. Vznikali od 2.polovice 19.storočia postupnou ťažbou štrkov. Štrkopiesčité jazerá s rozlohou 105ha vznikli presakovaním spodnej vody do štrkových jám. Teplota vody v lete je 20-25˚C. Sú tu pieskové pláže. Územie so svojimi 2.000 hodinami slnečného svitu …

TOPlist