Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Brezová pod Bradlom

 

POLOHA.

Mesto leží na rozhraní Malých Karpát a Myjavskej pahorkatiny. Leží na sútoku tokov Brezovský potok a Bystrina v juhozápadnej časti okresu.

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci je už z 13.storočia z rokov 1262 (Brizoua) a 1263, kedy sa v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. spomína ako villa apud fluvium Brezoua, teda územie v okolí potoka Brezová (ďalšie názvy: 1773 Brezová, 1927 Brezová pod Bradlom). Potom sa oblasť na takmer 300 rokov vyľudnila. Je to obec, ktorú znovu pravdepodobne založili utečenci pred Turkami z južného Slovenska asi v polovici 16.storočia (1568). Písomne je doložená opäť z roku 1595. Ako poddanská obec patrila hradnému panstvu Čachtice. V roku 1661 mala obec 148 rodín, 4 tkáčov, 4 mlynárov, obuvníkov, mäsiarov a garbiarov. V roku 1706 tu na Brezovej na lúkach Brezovky porazili Rákociho povstalci cisárske vojsko. V roku 1709 dostala obec od panovníka Jozefa I. výsady mestečka s jarmočným právom. V roku 1715 mala obec 133 domácností, v roku 1720 mala 8 mlynov, v roku 1750 mala 385 poddanských a 315 kopaničiarskych rodín, v roku 1787 mala 605 domov a 5.309 obyvateľov, v roku 1828 mala 902 domov a 6.313 obyvateľov. Patrila Erdödyovcom, Révayovcom a Čákiovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, najmä chovom a predajom dobytka, remeslami (obuvníci, garbiari, irchári, súkenníci). V 19.storočí bola obec jedným z najdôležitejších centier slovenského národno-uvedomovacieho hnutia najmä pôsobením J. M. Hurbana a S. Jurkoviča. Dňa 28.apríla 1848 tu J. M. Hurban vyhlásil Žiadosti slovenského národa v nitrianskej stolici (Nitrianske žiadosti). Na jeseň v roku 1848 sa tu formovali oddiely slovenských dobrovoľníkov. Garbiarstvom sa v rokoch 1860-1890 zaoberalo asi 300 majstrov. Obec trpela nezamestnanosťou a vysťahovalectvom. Začiatkom 20.storočia vznikli menšie garbiarske podniky, v prevádzke bola likérka, pradiareň a tkáčovňa. V 2.polovici 20.storočia obyvatelia pracovali v miestnych podnikoch. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Brezovej pod Bradlom potvrdený štatút mesta.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Osídlenie z mladého neolitu (4.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l.). Opevnené sídlisko Hrádok nad lokalitou Pustá Ves z okruhu lengyelskej kultúry.

Nálezy z medenej doby (eneolit) z obdobia 4.400 p. n.l. – 2.300 p. n.l.

Nálezy aj zo starej bronzovej doby (staršia bronzová doby) z obdobia 2.300 p. n.l. – 1.600 p. n.l. Kostrové hroby nitrianskej kultúry.

Nálezy zo starej železnej doby (halštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. – 400 p. n.l. z okruhu halštatskej kultúry. Nálezy kostrového pohrebiska v lokalite Štverník. Nález sklenej vrúbkovanej perly.

Slovanské osídlenie na Hrádku.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostoly: Klasicistický, Renesančný.

Historické budovy: Fara, Dom hurbanovcov, Národný dom, Remeselnícky dom, Židovská synagóga.

Židovský cintorín.

Pamätníky: Mohyla M. R. Štefánika, Pamätník na Bukovinskej ceste, S. Jurkovič, J. Papánek,

Š. Osuský, J. Repta, Pamätníky SNP 1 a 2 Dvoly, Dejinný pamätník bojov, Hrobka

D. Jurkoviča, Pamätník povstania 1848, Pomník hurbanovských bojov, Náhrobník

S. Jurkoviča.

Pamätné tabule: Divadelné predstavenie, Dom hurbanovcov, 70.výročie vzniku ČSR,

Š. Fajnor, S. Jurkovič, J. P. Leško, V. G. Šaško, S. Tvarožka, J. Závodný.

Sochy: Pomník J. M. Hurbana, Pomník J. Husa, Súsošie Víťazstvo.

Príroda.

Vrchy: Klenová, Bradlo.

Doliny: Bajcarova dolina, Hurbanova dolina, Matejkova dolina, Žriedlová dolina.

PR Ševcova skala.

Žriedlovský potok.

Pramene s pitnou vodou.

VN Brezová.

Jaskyňa Klenová.

Turistika.

Cyklotrasy /2302,8211,8309/.

Turistické chodníky /0701,2441,5139,8146/.

 

MESTSKÉ ČASTI.

Brezová pod Bradlom

Hurbanova Dolina

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI MESTA.

Okres Senica: Hradište pod Vrátnom.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist